De pleziervaart in België zit in de lift. De voorbije tien jaar is het aantal afgeleverde registratiedocumenten gestaag gegroeid. Sinds 2010 heeft de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer elk jaar aan bijna 5000 Belgen een vlaggenbrief voor pleziervaart op zee uitgereikt. Doordat die vlaggenbrieven om de vijf jaar moeten worden vervangen, ligt de reële groei van het aantal boten voor pleziervaart op zee lager. "Jaarlijks noteren we tussen 700 en 800 nieuwe boten die onder de Belgische vlag mogen varen", verklaart de federale overheidsdienst. Vorig jaar hadden 28.022 pleziervaartuigen een Belgische vlaggenbrief aan boord. Het valt op dat het aantal aanvragen van buitenlanders stevig stijgt, van 1804 in 2010 naar 2908 vorig jaar. Dat een vlaggenbrief in België relatief goedko...

De pleziervaart in België zit in de lift. De voorbije tien jaar is het aantal afgeleverde registratiedocumenten gestaag gegroeid. Sinds 2010 heeft de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer elk jaar aan bijna 5000 Belgen een vlaggenbrief voor pleziervaart op zee uitgereikt. Doordat die vlaggenbrieven om de vijf jaar moeten worden vervangen, ligt de reële groei van het aantal boten voor pleziervaart op zee lager. "Jaarlijks noteren we tussen 700 en 800 nieuwe boten die onder de Belgische vlag mogen varen", verklaart de federale overheidsdienst. Vorig jaar hadden 28.022 pleziervaartuigen een Belgische vlaggenbrief aan boord. Het valt op dat het aantal aanvragen van buitenlanders stevig stijgt, van 1804 in 2010 naar 2908 vorig jaar. Dat een vlaggenbrief in België relatief goedkoop is, heeft daar waarschijnlijk iets mee te maken. Ook in de binnenvaart zien we een continue groei van het aantal immatriculaties, zoals het registratiedocument voor die categorie boten heet. De voorbije vijf jaar kwamen daar voor Belgen per jaar gemiddeld 1200 stuks bij. Een immatriculatie blijft geldig. Dat cijfer weerspiegelt dus de reële groei van het aantal landgenoten dat zich op de binnenwateren begeeft. Wie wil gaan varen, moet de juiste documenten aan boord hebben. Naast de officiële registratie van het vaartuig (de vlaggenbrief of de immatriculatie) is een stuurbrevet nodig om een pleziervaartuig te mogen besturen dat sneller gaat dan 20 kilometer per uur of langer is dan 15 meter. Een opblaasboot van 5 meter met een buitenboordmotor van 25 pk bijvoorbeeld vaart gemakkelijk sneller dan 20 kilometer per uur. En er zijn nieuwe stalen motorboten van 14,9 meter op de markt, die nooit die snelheid halen, omdat ze bedoeld zijn voor kanalen, waar een snelheidslimiet van 12 kilometer per uur geldt. Voor heel wat plezierboten is geen brevet verplicht. Toch zien de scholen die opleidingen aanbieden het aantal cursisten stijgen. De pleziervaarder neemt liever geen risico als hij met een motor- of zeilboot van wal steekt. Ook wie in het buitenland een boot wil huren, heeft vaak een brevet nodig. Niet enkel de vaarscholen, ook de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, die de stuurbrevetten voor motorboten uitschrijft en de facultatieve brevetten superviseert, spreekt van een blijvende toename. Sinds 2007 leverde de dienst elk jaar tussen 2000 en 3000 algemene brevetten af. In 2014 piekte dat aantal zelfs tot boven 4000 stuks, maar dat heeft volgens woordvoerder Thomas De Spiegelaere een andere reden. "Wellicht zal blijken dat 2014 een anomalie is. Sinds dit jaar is het examensysteem aangepast. Het is niet moeilijker of gemakkelijker, maar het wordt voortaan wel elektronisch afgenomen. We vermoeden dat veel geïnteresseerden het zekere voor het onzekere hebben genomen en er de voorkeur aan gaven nog voor de veranderingen een examen af te leggen." Het examen voor het verkrijgen van een stuurbrevet of het alternatieve brevet van yachtman of yachtnavigator vond tot vorig jaar driemaal per jaar plaats op verschillende locaties. Vanaf dit jaar kunnen kandidaten elke maandag en donderdag in Antwerpen terecht, of elke dinsdag en woensdag in Oostende. Ze moeten online reserveren. Ook Brussel krijgt een locatie. Ook het mondelinge gedeelte van het examen voor yachtman maakte plaats voor elektronische meerkeuzevragen. De deliberatie verloopt eveneens automatisch: na afloop van de test krijgt de kandidaat meteen een e-mail met het resultaat. Het nieuwe systeem kan de verdere groei van het aantal brevetten nog stimuleren. "Door het nieuwe systeem voorzien we in veel meer mogelijkheden om een examen af te leggen", zegt de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. "Als de kandidaat niet slaagt voor het examen, moet hij bovendien geen maanden wachten op een tweede kans." Wouter TemmermanEr is een stuurbrevet nodig om een pleziervaartuig te besturen dat sneller gaat dan 20 kilometer per uur of langer is dan 15 meter.