De opluchting dat er na ruim 120 dagen eindelijk een Vlaamse regering is, zal snel plaatsmaken voor ergernis als de federale regeringsvorming blijft aanslepen. De vraag rijst of onze democratie nog naar behoren functioneert. Die vraag klinkt niet alleen in Vlaanderen en België. Ook in andere EU-landen zijn populistische partijen in opmars en staan de traditionele partijen onder druk.
...