Volwaardig alternatief

In België laat de bioplasticsector zelden van zich horen. Nochtans is hij wel degelijk goed vertegenwoordigd, vooral via Galactic, de eerste producent van PLA (polymelkzuur). In 2007 bundelde het bedrijf de krachten met Total Petrochemicals. Samen richtten ze Futerro op, met het inmiddels bekende, wereldwijde succes. PLA wordt verkregen door de suiker in mais of suikerriet via gisting om te zetten in melkzuur. Voor zijn doctoraat slaagde Michiel Dusselier erin die omzetting te vereenvoudigen. Daardoor dalen de productiekosten en wordt de kans groter dat bioplastic doorbreekt als vervangmiddel voor plastic uit aardolie.
...

In België laat de bioplasticsector zelden van zich horen. Nochtans is hij wel degelijk goed vertegenwoordigd, vooral via Galactic, de eerste producent van PLA (polymelkzuur). In 2007 bundelde het bedrijf de krachten met Total Petrochemicals. Samen richtten ze Futerro op, met het inmiddels bekende, wereldwijde succes. PLA wordt verkregen door de suiker in mais of suikerriet via gisting om te zetten in melkzuur. Voor zijn doctoraat slaagde Michiel Dusselier erin die omzetting te vereenvoudigen. Daardoor dalen de productiekosten en wordt de kans groter dat bioplastic doorbreekt als vervangmiddel voor plastic uit aardolie. "De markt van de bio-economie biedt enorme mogelijkheden voor banencreatie", beklemtoont Dirk Wens, de voorzitter van Belgian BioPackaging (BBP). De sector geeft werk aan bijna 20 miljoen mensen in Europa, volgens een studie van de Europese sectorfederatie European Bioplastics. De capaciteit van de productiesites zal tussen dit jaar en 2018 met zo'n 400 procent toenemen, geeft de studie aan. Die toename is groot genoeg om de sector in staat te stellen zijn kostprijs gevoelig te verlagen en eindelijk een niveau te halen dat vergelijkbaar is met dat van het traditionele plastic. Een groot voordeel van bioplastic is dat het in principe recycleerbaar is, maar toch gebeurt dat lang niet altijd. Diverse soorten biobased plastic behoren tot de categorie P+, een afvalfractie met allerhande verpakkingen die niet in de blauwe PMD-zak mogen. Ander afval in die groep zijn potjes, vlootjes, schaaltjes en de plastic folie rond zes flessen frisdrank. Omdat dit afval niet tegen financieel aanvaardbare voorwaarden te recycleren valt, gaat het naar de verbrandingsoven. Fost Plus recycleert wel al biobased flessen en flacons in dezelfde recyclageketens als flessen en flacons op basis van aardolie. Fost Plus verbond er zich toe de inzameling van restplastic te verbeteren en heeft tests lopen in enkele intercommunales. Dirk Wens vindt dat het Fost Plus beslist tot eer zou strekken als de organisatie het 'groene plastic' beter zou bestuderen. "Biobased verpakkingen worden volledig gemaakt uit plantaardige grondstoffen. Ze hebben het enorme voordeel dat ze ons minder afhankelijk maken van fossiele hulpbronnen en onze koolstofvoetafdruk verminderen. Want de planten waarmee de verpakkingen worden vervaardigd, hebben tijdens hun groei CO2 uit de atmosfeer gehaald voor hun fotosynthese." De redenering van de leden van Belgian BioPackaging: als we met die planten verpakkingen maken en er vervolgens op toezien dat die verpakkingen worden gerecycleerd, is dat een voorbeeld van circulaire economie. Marc Adams, directeur van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC), vindt dat het debat over het principe van de Groene Punt-tarieven moet worden gevoerd. Verpakkingsproducenten betalen Fost Plus een bijdrage die wordt berekend op de hoeveelheid verpakking die ze produceren en mogen dan een Groen Punt aanbrengen op hun verpakking. Adams acht het tijd om te discussiëren over een goedkoper tarief voor biobased verpakkingen. Die discussie is des te relevanter omdat de lagere olieprijzen ook de prijs van traditioneel plastic hebben doen dalen. JOHAN DEBIÈRE, BEWERKING BENNY DEBRUYNE