Elke zomer raadt de Vlaamse regering haar bevolking aan zuinig met water om te springen. Intussen verspilt de overheid massa's van dit onmisbaar levensgoed door in riolen te investeren. Pure, een kleinschalige waterzuiveraar uit Zichem, biedt een alternatief.
...

Elke zomer raadt de Vlaamse regering haar bevolking aan zuinig met water om te springen. Intussen verspilt de overheid massa's van dit onmisbaar levensgoed door in riolen te investeren. Pure, een kleinschalige waterzuiveraar uit Zichem, biedt een alternatief.Jaarlijks consumeert Vlaanderen een 1,244 miljard m3 grond- en drinkwater. Zo'n 300 miljoen m3 wordt uit de bodem gepompt. De rest komt uit rivieren en kanalen.Na gebruik lozen huishoudens, industrie en landbouw 85 miljoen liter afvalwater per uur, goed voor 744,6 miljoen m3 per jaar. Ondanks de 50 miljard frank die Aquafin sinds '91 aan sanering heeft besteed, verdwijnt tweederde nog altijd ongezuiverd in onze waterlopen. Volgens Greenpeace is het nu al duidelijk dat we met de grootschalige rioleringsplannen van de regering de vervuiling vooral doorschuiven : "In plaats van een doordacht voorkomingsbeleid, koos de overheid voor dweilen met de kraan open, want de waterzuiveringsstations zijn niets meer dan concentratiebunkers voor vervuild slib." Marc Daelemans van Pure uit Zichem, producent van kleinschalige waterzuiveringssystemen op basis van planten (zie Trends van 16 juli '92) bevestigt : "Door verontreiniging, overconsumptie en massale investeringen in betonwerken die het water naar de zee afvoeren, slinken de ondergrondse voorraden ons natuurlijk reservoir als sneeuw voor de zon. Telkens opnieuw moeten drinkwatermaatschappijen diepere peilputten graven. In plaats van geld te verspillen in de aanleg van kilometers buizen en pompstations ( nvdr 1/5 van het overheidsbudget gaat daar naartoe), zou Aquafin beter overschakelen op kleinschalige waterzuiveringssystemen. De planten van onze installatie filteren al het vuil uit het water, dat volledig zuiver én zonder giftige slibafzet opnieuw de bodem insijpelt en de ondergrondse lagen bevoorraadt. Zo wordt de ecologische kringloop gerespecteerd en heel wat centen uitgespaard." SCHAARS GOED.Zuiver water wordt een schaars goed, zoals petroleum. Op de Habitat II-conferentie in Istanboel (Turkije) vorige maand voorspelde secretaris-generaal Willy N'Dow binnen de halve eeuw zelfs een oorlog om dit onmisbaar levensgoed. Conflicten als dusdanig hebben om deze reden nog niet plaatsgevonden, maar toch beginnen de spanningen tussen een aantal landen vooral in het Midden-Oosten fel op te lopen. Ook ons regenland in Vlaanderen valt jaarlijks 10 miljard m3 uit de hemel begint met een watertekort te kampen. Door de aanhoudende droogte in juni zijn de reserves veel kleiner dan andere jaren. Marc Daelemans : "Nu wordt regenwater ongebruikt met rioolwater gemengd. Een doodzonde. Dubbele leidingen dringen zich op. Daarom scheidt Pure beide stromen. Alleen het vuil water komt in een dubbel bezinkingsbekken terecht. Een rietveld zet het afval om in onschadelijke compost. Vervolgens zuiveren moerasplanten het voorgereinigd restwater. Micro-organismen zorgen voor de eindafwerking. De biomassa bestaat niet uit dode bacteriën, maar uit plantaardige cellulose die herbruikt kan worden als grondstof of energiedrager."Sinds de oprichting van zijn bedrijf in '91 heeft Daelemans al een 25-tal installaties in België gebouwd op basis van fytolyse of waterzuivering door planten op basis van het Dr. Seidel-systeem (Max Planck Institut). Hiermee kan hij net het hoofd boven water houden (2,7 miljoen frank omzet in '95). Tot zijn grote ergernis vertoont Aquafin geen belangstelling voor zijn kleinschalig waterzuiveringsstation. En voor particulieren is Pure wat duur : gemiddeld 200.000 frank per gezin van vier personen. Daelemans : "Nochtans is ons alternatief goedkoper dan de klassieke mechanisch-biologische systemen. Vergeleken met het grootschalige rioleringsplan van de overheid kosten de stations van Pure heel wat minder, zeker in de landelijke gebieden. Bovendien is het een schande dat wij nog altijd de volle pot van 21 % BTW moeten betalen, terwijl een septische put het verlaagd tarief van 6 % geniet." Intussen loopt nu al twee jaar een proefproject met industrieel afvalwater bij Scana Noliko, producent van groenten in blik en glas uit Bree. Dagelijks zuivert het rietveld van Pure (oppervlakte van 520 m²) zo'n 30 m3. De gemiddelde emissies (respectievelijk 85 milligram COD en 11 milligram BOD per liter) liggen lager dan de Vlarem-normen. Als de nieuwe fabriek van Scana Noliko volgend jaar volledig af zal zijn, plant het bedrijf de bouw van een Pure-station voor de nazuivering van circa 2000 m3 per dag, goed voor een 4000 IE (inwonersequivalenten). Een gedeelte van het gereinigd water zal in de spoelafdeling herbruikt worden. De rest gaat terug naar de bodem, zodat de ondergrondse reserves op peil blijven. ERP MARC DAELEMANS (PURE) In plaats van geld te verspillen in de aanleg van kilometers buizen en pompstations à rato van vijf miljard frank per jaar zou Aquafin beter overschakelen op kleinschalige waterzuiveringssystemen.