Op deze bladzijde kleeft het stof van eiken bibliotheken en walmt het rijpe parfum van gedeukte lederen banden en perkament. Nochtans verleiden de voorgestelde boeken zelfs de meest verstokte haters van de lessen geschiedenis.
...

Op deze bladzijde kleeft het stof van eiken bibliotheken en walmt het rijpe parfum van gedeukte lederen banden en perkament. Nochtans verleiden de voorgestelde boeken zelfs de meest verstokte haters van de lessen geschiedenis.Vooral De eeuw van de familie Platter buigt een fobie om tot een passie voor historische fresco's. De Zwitserse vader Platter begon zijn leven onderaan de sociale ladder als herdersjongen in de bergen. Toen hij begin 16de eeuw afdaalde naar het Duitse laagland, zette hij een verbluffende maatschappelijke klim in. Aanvankelijk valt zijn zwerversleven niet mee. De jonge boerenzoon bedelt, bietst en snaait zijn rusteloze bestaan bijeen. Zijn onstelpbare leergierigheid en lef doen hem slagen, eerst als touwslager in Bazel, later als leraar Latijn, Grieks en Hebreeuws. Als drukker publiceert hij werk van Calvijn. Ondertussen houdt zijn vrouw een vermaarde kostschool aan de gang en schopt zijn oudste zoon het tot een beroemd arts. Deze familiesaga baseerde Emmanuel Le Roy Ladurie op bestaande dagboeken. De Franse historicus past het beproefde procédé van zijn bestseller Montaillou toe : hij hanteert het herkenbare, pittoreske en spannende familieverhaal als vehikel om de epoque van Renaissance en reformatie minutieus te beschrijven. Je krijgt geschiedenisles zonder dat je het beseft. Misschien kijk je zelfs meer naar de actuele boodschap van sociale emancipatie. In die zin schreef de ex-stalinist een erg liberaal getint sprookje, van de goot tot de hoogste kringen. Straks breekt de prof zijn record in het Nederlandse taalgebied : van Montaillou gingen hier al 200.000 boeken de deur uit. Uitg. : Bert Bakker, 464 blz., 995 fr. (gebonden 1300 fr.) .Of prefereer je een heerlijk tussendoortje als De woekeraar en de hel ? Ook deze Franse historicus, Jacques Le Goff, dist zijn informatie op als een vlotte verteller met een scherp oog voor pittige details. In dit werk peilt hij hoe middeleeuwers dachten over werken en geld verdienen, over rente en winst. Uitg. : Rainbow, 165 blz., 280 fr..Wie het dichter bij huis zoekt, raden we een heruitgave aan : Het fraaie gelaat van Vlaanderen. De Engelse, maar in Afsnee wonende historica Patricia Carson breit een helder verwoorde, wat populariserende, steeds interessante ketting van flarden contrastrijke Vlaamse geschiedenis. Uitg. : Lannoo, 318 blz., 995 fr. . LUC DE DECKER