Het is nooit gemakkelijk een boegbeeld op te volgen. Het overkwam de West-Vlaming Piet Vandendriessche bij Deloitte België, toen hij op de stoel terechtkwam van zijn provinciegenoot Rik Vanpeteghem. "Rik heeft als CEO de firma zeer succesvol geleid. Hij legde de nadruk op groei en innovatie. Het was van meet af aan de bedoeling die strategie voort te zetten, in combinatie met een aantal eigen accenten."
...