Luc Van Nevel, voorzitter van de beursgenoteerde weefmachineproducent Picanol, zegt dat de groep werkt aan een kapitaaloperatie die tussen de 40 tot 50 miljoen euro moet bedragen. De topman bevestigt daarmee eerdere geruchten over een zogenaamd finan-cieel noodplan, maar ontkent dat er sprake is van een aandeelhoudersdispuut. "Picanol is een cyclisch bedrijf dat vandaag zwaar te lijden heeft onder de economische recessie. Voeg daarbij de Chinese markt die volledig in elkaar is gestuikt en dat maakt dat Picanol last heeft van een cashburn", aldus Van Nevel. "Daarom zijn een kapitaalsverhoging en bancair krediet noodzakelijk geworden."
...

Luc Van Nevel, voorzitter van de beursgenoteerde weefmachineproducent Picanol, zegt dat de groep werkt aan een kapitaaloperatie die tussen de 40 tot 50 miljoen euro moet bedragen. De topman bevestigt daarmee eerdere geruchten over een zogenaamd finan-cieel noodplan, maar ontkent dat er sprake is van een aandeelhoudersdispuut. "Picanol is een cyclisch bedrijf dat vandaag zwaar te lijden heeft onder de economische recessie. Voeg daarbij de Chinese markt die volledig in elkaar is gestuikt en dat maakt dat Picanol last heeft van een cashburn", aldus Van Nevel. "Daarom zijn een kapitaalsverhoging en bancair krediet noodzakelijk geworden." De modaliteiten voor die dwingende operatie liggen vandaag ter studie, maar de tijd dringt. Wel is het al een uitgemaakte zaak dat het bankensyndicaat - KBC, Fortis, ING en Dexia - voor twee derde van de operatie tekent. Het resterende deel moet van de aandeelhouders komen. Dat zou allicht via een private plaatsing gebeuren. "De precieze techniek ligt nog niet vast", zegt Luc Van Nevel, die eraan toevoegt dat er met alle familiale aandeelhouders wordt gepraat. De Stichting Administratiekantoor Picanol wordt gezamenlijk gecontroleerd door de vennootschappen Sofines en Pasma, beide op hun beurt gecontroleerd door Patrick Steverlynck, en door de vennootschap Symphony Mills, een vehikel gecontroleerd door textielondernemer Luc Tack. Beiden treden in onderling overleg op met elkaar en bezitten samen 60,68 procent van de stemrechten. Patrick Steverlynck vond in Luc Tack een bondgenoot toen het aandelenpakket van de voormalige CEO Jan Coene, die na een pijnlijke ruzie opzijgeschoven werd, ter beschikking kwam. Tack, die dicht bij de familie Steverlynck staat, nam dat pakket over, op vraag van Steverlynck. Of Luc Tack nu het voortouw zal nemen in de nieuwe kapitaalronde, en daardoor de familie Steverlynck buitenspel zou zetten, is voor Luc Van Nevel niet aan de orde. "Dat Luc Tack zijn belang niet wil laten verwateren, lijkt me logisch. Dat hoeft daarom niet uit te draaien op een overnamescenario zoals sommigen suggereren. Zoals het er nu naar uitziet, is dat helemaal niet zeker", aldus Van Nevel. Behalve Luc Van Nevel was niemand van de aandeelhouders of het management bereid om te reageren. Het vertrouwen in de huidige CEO Chris Dewulf staat intussen niet ter discussie, stelt Van Nevel. De aandeelhouders scharen zich nog steeds achter de visie van het management, al was er wat wrevel over het 'laattijdige anticiperen' op de crisis. Picanol kondigde eind januari een herstelplan aan, dat in een eerste fase zowat 115 banen kost. In de zomer van 2008 schrapte Picanol ook al 190 banen. Luc Van Nevel: "Dat er in zo'n klimaat door de aandeelhouders vragen worden gesteld is logisch." Om Picanol minder afhankelijk te maken van het cyclische karakter van de weefmachinebouw wil Chris Dewulf het bedrijf om-bouwen tot een groep die steunt op drie poten. Naast de klassieke weefmachinebouw zijn dat de divisie mechatronica en de gieterij Proferro. "Dat Dewulf nu het verwijt krijgt dat hij te laat zou hebben gehandeld, getuigt van een gebrek aan historisch besef", zegt een bron dicht bij het dossier. "Van bij zijn aantreden al koppelde Dewulf dat transformatieschema aan de financieringsvraag om die langetermijnstrategie te kunnen uitvoeren." Het lijkt er eerder op dat de aandeelhouders niet snel genoeg over de brug konden of wilden komen met een afdoend antwoord op de financieringsvraag. De feiten hebben hen nu blijkbaar ingehaald. L.D.