Alles neemt te veel tijd in beslag", antwoordt Philippe Tychon lachend op de vraag of hij negatieve ervaringen heeft gehad in zijn eerste jaar aan het hoofd van het afval- en recylagebedrijf Sita. "Het is me iets te conservatief, te voorzichtig. Wellicht hangt dat samen met de complexiteit van de sector: de zware wetgeving, de vele spelers en de lokale, regionale, nationale en Europese dimensie. Ik push elke dag om dingen te finaliseren, zelfs al brengt dat iets meer risico's met zich mee."
...

Alles neemt te veel tijd in beslag", antwoordt Philippe Tychon lachend op de vraag of hij negatieve ervaringen heeft gehad in zijn eerste jaar aan het hoofd van het afval- en recylagebedrijf Sita. "Het is me iets te conservatief, te voorzichtig. Wellicht hangt dat samen met de complexiteit van de sector: de zware wetgeving, de vele spelers en de lokale, regionale, nationale en Europese dimensie. Ik push elke dag om dingen te finaliseren, zelfs al brengt dat iets meer risico's met zich mee." De dynamische Tychon is een one-companyman, die met zijn diploma economie en financiën van de Université de Liège aan de slag ging bij Watco, het huidige Sita. Daar deed hij vooral ervaring op in financiële functies in Wallonië, maar hij werkte ook voor de businessunits Benelux en Duitsland. Twee jaar geleden werd hij financieel directeur van Sita Belux. Na het vertrek van Ellen Joncheere nam hij er de leiding in handen. Sita verdwijnt vanaf september als naam, om plaats te maken voor SUEZ environnement. Dat is niet het enige wat veranderd is in de organisatie. Tychon herschikte het directieteam, waardoor er nu een mix is van mensen die bij het bedrijf twee decennia of meer op de teller hebben, en nieuwkomers met enkele jaren ervaring, die de geplogenheden ter discussie durven te stellen. PHILIPPE TYCHON. "We hebben ongeveer 2400 medewerkers in België en Luxemburg. Die zijn enorm gemotiveerd, maar onze strategie was niet voldoende bekend in de organisatie. Dat is nochtans nodig, om te weten waarom het ene project belangrijker is dan het andere. We hebben veel geïnvesteerd in onze communicatie- en marketingploeg, om de juiste boodschap naar binnen en buiten te brengen. Iedereen kent nu de doelstellingen en de uitdagingen. "Want we moeten meer innoveren. Webshops en e-commerce zijn nodig, maar dat is misschien niet zo vanzelfsprekend voor iemand die al twintig jaar in de sales zit. Daarom hebben we ook nieuwe mensen aangetrokken. We zijn marktleider. Als we dat willen blijven, moeten we onze manier van werken moderniseren." TYCHON. "De sector is complex en innovatief. Er zijn veel spelers -- driehonderd privébedrijven, en daarnaast nog intercommunales, overheids- en afvalbeheerorganisaties -- en iedereen probeert zijn plaats te behouden en het liefst nog te verruimen. Tegelijk moeten we er met z'n allen over waken dat de dienstverlening voor onze klanten zo eenvoudig mogelijk blijft, zodat er niet elke week drie verschillende vrachtwagens afval komen ophalen. "Om ons marktaandeel te behouden, moeten we ook blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Zo willen we matrassen en plastic nog beter recycleren. Dat doen we niet noodzakelijk alleen. We hebben in België alleen al een vijftiental joint ventures en samenwerkingsverbanden, onder andere met Indaver voor Sleco (slibverwerking), met Sibelco in High 5 (glas) en met Heidelberg Cement in Recyfuel." TYCHON. "Absoluut. Tegelijk blijft focus belangrijk. Je moet keuzes maken. Je kunt geen tien dingen tegelijk doen: iedereen moet weten welke uitdaging belangrijk is voor hem. Een project is geen doelstelling voor het directiecomité alleen, iedereen moet daar op zijn niveau toe bijdragen. Er zijn geen kleine projecten: onze mensen op het veld -- chauffeurs, sorteerders, bedienden -- weten het beste wat er moet worden verbeterd. Die dynamiek hebben we als bedrijf nodig." L.H."Als we marktleider willen blijven, moeten we onze manier van werken moderniseren"