Is: executive vice-president bij Gimv en leidt het XL Fonds
...

Is: executive vice-president bij Gimv en leidt het XL Fonds Vrije tijd: gezin en concerten Sinds maart vorig jaar staat Peter Maenhout aan het hoofd van het Gimv XL Fonds en is hij verantwoordelijk voor de Belgische buyout- en groeikapitaalactiviteiten. XL kwam er op initiatief van Gimv en beschikt over een kas van ruim 600 miljoen euro, deels aangebracht door Gimv en de Vlaamse overheid en aangevuld met kapitaal van institutionele en private investeerders. Het fonds richt zich op groeibedrijven in Vlaanderen met een ondernemingswaarde van 75 tot 750 miljoen euro. De bekendste participaties zijn Electrawinds en Vandemoortele. PETER MAENHOUT. "Het is een bijzonder uitdagend jaar geweest, absoluut. Maar net daardoor ontstonden er ook veel kansen. XL is met zijn 600 miljoen euro het grootste fonds dat in Vlaanderen ooit ter beschikking stond voor bedrijven. Ik heb een team kunnen uitbouwen van twaalf mensen, die kapitaal verschaffen in de meest uiteenlopende vormen. Vanuit het perspectief van investeringen is 2009 voor Gimv een recordjaar geweest. Het voornaamste aan onze job is voorbij de balansen te kijken, en de ondernemers met een visie en strategie te herkennen. Voor ons is het net boeiend dat het nu meer draait om mensen die opportuniteiten herkennen, dan om de puur cijfermatige analyses, die er natuurlijk ook zijn." MAENHOUT. "Dat is niet mijn aanvoelen. We hebben 130 miljoen euro geïnvesteerd. 600 miljoen euro is veel geld, maar het blijft altijd een afweging van kansen en risico's. Het fonds heeft een tijdshorizon van vijf jaar. Dat betekent dat we jaarlijks zo'n 100 miljoen euro kunnen investeren, we zitten dus ruim op schema. We hebben een mandaat om na de vijf investeringsjaren minstens zeven jaar in die bedrijven te blijven. En het is ons engagement naar de investeerders om daarna de middelen weer te keren, liefst met winst." MAENHOUT. "Ik kan daar heel helder in zijn: neen. Gimv is als manager van het XL Fonds volledig vrij om zijn middelen te investeren. Of dat nu de Vlaamse overheid is, of de andere investeerders van het fonds, niemand mengt zich in het beslissingsproces." MAENHOUT. "De markt van de puur finan-ciële engineering en het kopen en verkopen van bedrijven als sport is inderdaad dood. Maar dat is nooit ons ding geweest. Die spelers hebben vandaag hun eigen problemen. Gimv heeft het inzicht of het geluk - dat laat ik in het midden - gehad om op tijd exits te realiseren en middelen te verwerven. Daardoor beschikken we nu over de nodige dosis kruit. Het is voor mij dan ook bijzonder boeiend om al die ondernemers en aandeelhouders te kunnen ontmoeten en uit te zoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Mijn taak is kritisch luisteren en vragen stellen, en er toch voldoende in te geloven. Maar ondernemers zien Gimv in de eerste plaats als een partner, niet als een pure investeerder." MAENHOUT. "Ik probeer regelmatig een concert mee te pikken. Zowel oude klassieke muziek als meer hedendaagse muziek. Ars Musica in Brussel staat al in mijn agenda genoteerd. Privé is mijn topprioriteit nu het vinden van een goede school voor mijn kinderen in Brussel. Een heikel thema. Als het niet lukt, dan zie ik mij genoodzaakt om te verhuizen." L.D.Het XL Fonds is volledig vrij om zijn middelen te investeren.