Peter Impe werd vorig jaar CEO van Bostoen Group, als opvolger van Stephan Bostoen. Hij was eerder operationeel directeur van het aannemingsbedrijf met zetel in Drongen. De omzet van de nieuwbouw daalde van 29 miljoen in 2009 naar 16 miljoen in 2012. De terugval had alles te maken met de omschakeling van algemene woningbouw naar zuivere passiefbouw, die Bostoen sinds 2010 had doorgevoerd. Die niche kwam door het wegvallen van de subsidies voor energiezuinige woningen in het gedrang.
...

Peter Impe werd vorig jaar CEO van Bostoen Group, als opvolger van Stephan Bostoen. Hij was eerder operationeel directeur van het aannemingsbedrijf met zetel in Drongen. De omzet van de nieuwbouw daalde van 29 miljoen in 2009 naar 16 miljoen in 2012. De terugval had alles te maken met de omschakeling van algemene woningbouw naar zuivere passiefbouw, die Bostoen sinds 2010 had doorgevoerd. Die niche kwam door het wegvallen van de subsidies voor energiezuinige woningen in het gedrang. Het bedrijf concentreert zich vandaag opnieuw op zijn corebusiness, de renovatie en de bouw van betaalbare woningen. De familie trok zich terug uit de operationele leiding. In de raad van bestuur zitten vijf familiale aandeelhouders, van wie er drie stemrecht hebben. De andere bestuurders zijn Peter Impe en de onafhankelijke leden Joe Lano (van de gelijknamige tapijtengroep) en voorzitter Stany Boone (ex-Lotus). "Het waren drukke tijden", zegt Impe. "Tot op vandaag werken we aan een transitieproces. Niet alleen moesten we de strategie bijsturen, maar ook ondersteunen met de Alles Kan-campagne om te benadrukken dat we weer aanwezig zijn op de betaalbare markt. Met succes. De omzet in nieuwbouw steeg vorig jaar met 75 procent. Ondertussen moesten we werken aan een rapporteringsysteem en de key performance indicators uitbouwen." PETER IMPE. "Ja. Vroeger werd meer volgens het buikgevoel gewerkt. Er werd sneller een beslissing genomen, maar met minder aandacht voor de cijfers. Nu beslissen we zakelijker. Een professionele leiding is noodzakelijk om Bostoen Group een duurzame toekomst te geven, waar de familie, de medewerkers en de volgende generaties wel bij varen. De familie Bostoen werkt ook aan een familiaal charter waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over de spelregels van opvolging, de tantième- en aandelenpolitiek." IMPE. "Emotioneel. Dat is niet meer dan normaal. Je moet elkaar tijd gunnen. De familie is al veertig jaar van 's morgens tot 's avonds met het bedrijf bezig. Bostoen was hun sociaal leven. Dit huis, waar ze zo hard aan hadden gebouwd, was niet meer van hen zoals het ooit wel was." IMPE. "Zeker in het eerste jaar hebben we elke maand een raad van bestuur gehouden, waar het management werd getoetst aan de strategie, en wederzijds input werd gegeven. Bovendien hield ik me elke dinsdagvoormiddag vrij om met welk lid van de familie ook te overleggen, en eventueel argumenten te weerleggen." H.B."Vroeger werd meer volgens het buikgevoel gewerkt. Nu beslissen we zakelijker"