Drie kritische boeken over personeelsbeleid en leidinggeven passen in elkaar als een baboesjka. Ze laten zich lezen als in elkaar verdwijnende Russische houten poppen.
...

Drie kritische boeken over personeelsbeleid en leidinggeven passen in elkaar als een baboesjka. Ze laten zich lezen als in elkaar verdwijnende Russische houten poppen.Slapende vermogens werken niet: na het vermaledijde personeelsbeheer (aandacht voor controle en administratie) erkende het human resources management (HRM) dat menselijk potentieel een belangrijke vorm van kapitaal betekent. Helaas beperkt HRM de aandacht tot de hoogste niveaus. Voor het uitvoerend personeel is er nauwelijks of geen belangstelling. Niet alleen vanuit ethisch perspectief, maar ook puur omwille van de bedrijfsrentabiliteit is het nochtans raadzaam dat al het personeel goed gemanaged wordt. Zelfs mensen uit risicogroepen op de arbeidsmarkt (zoals laaggeschoolden, allochtonen en 45-plussers) kunnen bijdragen tot een beter resultaat. Hun slapende vermogen moet dan wel geactiveerd worden door het geven van kansen, vorming en begeleiding. Die redenering stamt van Carine Drijkoningen, Liliane Delanote en Dirk Van de Poel. Ze werken voor het Antwerpse Vitamine W, een niet-gouvernementele organisatie die werkzoekenden begeleidt, opleidt en tewerkstelt. In dit boek krijsen ze zeker geen holle slogans, maar maken ze hun betoog duidelijk met cases in bedrijven. Acco, 149 blz., 895 fr. P&O passé en overbodig: de Nederlandse HRM-consultant Daan Fousert provoceert de personeelsmanagers al even scherp. P&O staat voor Personeel & Organisatie en wordt bij onze noorderburen aangewend als synoniem voor HRM. Terwijl de medewerkers van Vitamine W de HR-managers aanvallen omwille van de verwaarlozing van de meerderheid van de medewerkers, beweert Fousert dat ze ook op het huidige niveau van hun activiteiten de bal misslaan. Hij maant hen aan zich onafhankelijker op te stellen van het management (wat niet noodzakelijk tegen het management betekent), tekent een ontluisterende stand van zaken op en biedt het model van servant leadership als alternatief aan. Na een ronduit fascinerend begin, blijft het boek aanmodderen in een te algemeen discours. Samsom, 275 blz., 1195 fr. De hearthunter: op het idee van dienend en waardegedreven leiderschap boomt de Groningse consultant Egbert Kinds zwaar door. Zo'n leider krijgt zijn medewerkers mee in de gewenste richting door zijn uitstraling, duidelijkheid en integriteit. Zo'n leider heeft ook aandacht voor het evenwicht tussen persoonlijke en bedrijfswaarden. Kinds gaat ook de spirituele toer op, maar weet de zweverigheid doorgaans op nuchtere afstand te houden. Scriptum, 200 blz., 900 fr. Luc De Decker