Wellicht niet toevallig pakt de Europese kledingketen H&M uit met een werkgeverscampagne (zie ook blz. 82). Uiteraard is de huidige aandacht voor het imago als werkgever nauw verweven met de krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd worden werkgevers geconfronteerd met nog andere fenomenen, niet in het minst met de opmars van Generatie X (de 19- tot 30-jarigen) die zich niet meer in een braaf keurslijf laat vastknopen. ...

Wellicht niet toevallig pakt de Europese kledingketen H&M uit met een werkgeverscampagne (zie ook blz. 82). Uiteraard is de huidige aandacht voor het imago als werkgever nauw verweven met de krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd worden werkgevers geconfronteerd met nog andere fenomenen, niet in het minst met de opmars van Generatie X (de 19- tot 30-jarigen) die zich niet meer in een braaf keurslijf laat vastknopen. X'ers willen zich best engageren, maar dan wel voor een baas die zich ook engageert. Dat hoeft daarom geen levenslange job te zijn, wel een goede sfeer en vooral veel carrièrekansen (die mogelijk gemaakt worden door interessante opleidingspakketten). Zo'n culturele evolutie vereist een ander personeelsbeleid en een soepelere leiding. We selecteerden een boekenkwartet dat deze veranderingen in kaart brengt. En goede raad geeft. De nieuwe generaties medewekers willen gecoached worden in plaats van gemanaged. Managers moeten facilitators worden. Zo overtuigen Richard Weaver en John Farrell in Geef mensen de ruimte. Dit is zo'n typisch managementboek dat door velen grif weggewimpeld wordt, maar dat beter eens goed gelezen zou worden. Ook Leiden zonder macht van Max de Pree (auteur van Leadership Jazz, 1992) is een aanrader. Zijn uitgangspunt: het belangrijkste bedrijfskapitaal van een onderneming gaat's avonds naar huis. Moderne medewerkers zijn evenwel niet gemakkelijk te binden, ze willen werken voor een bedrijf dat hen inspireert. In Persoonlijk leiderschap in de organisatie leggen de Nederlandse consultants Fred Musch en Alexander Van der Burg uit wat de huidige medewerkers verlangen en hoe het bedrijf daarop kan inspelen. Ze willen veel uitleggen met weinig woorden, een nobel streven, waardoor ze evenwel ook geregeld uitglijden in slogans en opsommingen. Doorwrochter is Personeelsmanagement en communicatie in organisaties, een heruitgave uit 1995, waarin de Gentse professor Dirk Buyens en andere human resources managementtenoren uit onze contreien een stevige theoretische ruggengraat aanbieden. Richard Weaver & John Farrell, Geef mensen de ruimte. Contact, 303 blz., 900 fr. ISBN 9025498213. Max de Pree, Leiden zonder macht. Contact, 159 blz., 995 fr. ISBN 9025498310. Fred Musch & Alexander Van der Burg, Persoonlijk leiderschap in de organisatie. Kluwer, 128 blz., 1197 fr. ISBN 9026727674. Dirk Buyens (ea), Personeelsmanagement en communicatie in organisaties. Kluwer, 263 blz., 2490 fr. ISBN 9067165743.LDD