Psychologisch contract
...

Psychologisch contract Naast een formeel economisch contract bestaat er in een werksituatie ook een informeel psychologisch contract. Die tweede, virtuele verbintenis wordt wel eens over het hoofd gezien, met alle nefaste gevolgen vandien. Beide soorten van contract zijn immers even belangrijk. Het ene houdt het andere in evenwicht en vice versa. Op beide vlakken bestaan er ook rechten, plichten en verwachtingen, al gaat het in het tweede aspect doorgaans om ongeschreven gebruiken, zeg maar om bedrijfscultuur. Precies dat minder vatbare en veeleer relationele luik komt uitvoerig ter sprake in Het psychologisch contract in organisaties van Peter Makin, Cary Cooper en Charles Cox. Deze drie organisatiepsychologen doceren aan de Manchester School of Management (UMIST). Op het eerste gezicht valt het opzet van hun stevig betimmerde boek samen met The Unwritten Rules of the Game, de managementbestseller van de Amerikaanse Arthur D Little-directeur Peter Scott-Morgan. Zijn succeswerk werd vertaald onder de voor de hand liggende titel De ongeschreven regels van het spel. Voor een bespreking verwijzen we naar Trends van 25 mei 1995. Het boek ontstond na een Amerikaanse enquête van adviesbureau Athur D Little, waaruit bleek dat de meeste reorganisaties falen. Scott-Morgan zoekt de verklaring vooral in het sociaal-psychologische kluwen. Het maquis van overwegingen, relaties en ongeschreven regels speelt niet zelden een doorslaggevende rol in de dagelijkse werking. Die stellingname wordt bevestigd door het Manchester-trio. Niettemin gaat hun boek een totaal andere richting op. In plaats van zich te concentreren op het concrete informele spel en het identificeren van de ongeschreven regels, zoals Scott-Morgan, weeft het drietal een imposant theoretisch patroon over allerhande personeelsaangelegenheden. Ze beginnen bij selectie, borduren verder op de persoonlijkheidstheorie, staan lang stil bij het motivatievraagstuk, vlechten een te kort uitgesponnen hoofdstuk over leiderschap en managementstijl en komen finaal uit bij empowerment, stress en organisatieverandering. Gelukkig wordt die forse theoretische boterham belegd met praktische voorbeelden, zelftoetsen en casestudies. Niet bijster origineel maar toch een best interessant boek. LDD Peter Makin, Cary Cooper & Charles Cox, Het psychologisch contract in organisaties. Academic Service, 363 blz., 1300 fr. Peter Scott-Morgan, De ongeschreven regels van het spel. BoekWerk, 259 blz.