2016 was een bewogen jaar voor de Belgische banksector. Instellingen als BNP Paribas Fortis, ING en Crelan maakten ingrijpende herstructureringen bekend. Vooral ING België snijdt diep. Zowat 3500 mensen moeten de bank verlaten, en de kantoornetten van ING en Record Bank worden samengesmolten. Daardoor verdwijnt zowat de helft van het aantal agentschappen.
...

2016 was een bewogen jaar voor de Belgische banksector. Instellingen als BNP Paribas Fortis, ING en Crelan maakten ingrijpende herstructureringen bekend. Vooral ING België snijdt diep. Zowat 3500 mensen moeten de bank verlaten, en de kantoornetten van ING en Record Bank worden samengesmolten. Daardoor verdwijnt zowat de helft van het aantal agentschappen. Terwijl ING het hele land over zich kreeg, werkte een andere financiële instelling in alle stilte een gelijkaardige interne fusie af. Beobank en BKCP Bank, die allebei gecontroleerd worden door de Franse groep Crédit Mutuel Nord Europe, gingen medio vorig jaar samen. Opmerkelijk genoeg gebeurde dat zonder herstructurering of sociaal plan. Geen enkele medewerker werd door de fusie aan de deur gezet. "Wij werken aan een groeiproject", verklaart Guy Schellinck, de CEO van de nieuwe fusiebank Beobank. "Intern is er heel veel gecommuniceerd over de langetermijnplannen die onze aandeelhouder Crédit Mutuel met haar bankactiviteiten in België heeft. De fusie van Beobank en BKCP is daarin maar een eerste stap." In een tweede fase ligt de klemtoon op groei: "Tegen 2025 willen we ons marktaandeel en ons balanstotaal verdubbelen, onder meer door nieuwe producten en diensten te lanceren. Het personeel en de vakbonden zijn in dat verhaal mee gestapt, omdat het geloofwaardig is, en dat stemt mij uitermate tevreden." Nochtans werd aanvankelijk overwogen de twee merknamen, Beobank en BKCP Bank, en de aparte kantoornetten te behouden. De strategie 'één bank, twee merken' leek plausibel, omdat de activiteiten en de klantenprofielen van de twee instellingen sterk verschilden. Beobank was ontstaan uit het vroegere net van Citibank België en stond vooral sterk in consumentenkrediet. BKCP (Beroepskrediet) focuste op zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen. De nadelen van die keuze wogen echter zwaarder dan de voordelen, zegt Schellinck. "Als we wilden groeien op de Belgische markt, konden we de activiteiten beter integreren. Zo niet waren Beobank en BKCP twee nichebanken gebleven, terwijl wij een complete retailbank voor een breed publiek willen zijn. Als nichebank ben je voor je inkomsten te sterk afhankelijk van één activiteit of marktsegment. En ook voor de kosten was het verstandiger te werken met één merk en één verkoopnet." "Natuurlijk zijn er mensen op overschot als je twee banken samenvoegt", weet Schellinck. "Maar dat is een tijdelijk gegeven. Beobank zal die mensen herscholen, zodat ze straks kunnen functioneren in activiteiten die wij nu nog niet aanbieden." Terwijl ING België dus een pak medewerkers ontslaat en tegelijk al nieuwe mensen aanwerft, kiest Beobank voor een andere aanpak. "Wij garanderen niet dat iemand in de nieuwe constellatie exact dezelfde job kan uitoefenenf als vroeger", zegt Schellinck "Wij garanderen wel een baan voor iedereen die de inzet en de motivatie heeft om zich te herscholen." Zo wordt een deel van het personeel momenteel ingezet om de invoering van een nieuw IT-platform in goede banen te leiden. Schellinck: "In september 2018 moeten de IT-systemen van Beobank en BKCP Bank migreren naar een nieuw platform. Daarvoor hebben we extra personeel nodig, en dat komt uit verschillende afdelingen van de bank." Daarnaast werkt Beobank aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, die dit jaar gelanceerd worden. Zo lanceert de bank vanaf september 2017 een abonnement op de beveiliging van woningen. "Als bank hebben wij ervaring met de beveiliging van onze kantoren, vandaar het idee de klanten een gelijkaardige dienst te bieden voor hun woning. Beveiliging past perfect in het dienstenpalet van een financiële instelling", vindt Schellinck. Nog dit jaar begint Beobank met de verkoop van schadeverzekeringen en vastgoed. In verzekeringen zal het samenwerken met Partners, het Belgische verzekeringsfiliaal van Crédit Mutuel. De bedoeling is een nieuw gamma producten te ontwikkelen. In vastgoed wil Beobank samenwerkingsakkoorden sluiten met een beperkt aantal promotoren, zodat het klanten die op zoek zijn naar kwalitatief vastgoed, op hun wenken kan bedienen. "We willen een soort van kwaliteitsgarantie bieden voor klanten die willen investeren in een bouwproject", zegt Schellinck. "Crédit Mutuel biedt die dienst al aan in Frankrijk, waardoor wij onze klanten ook toegang kunnen bieden tot Frans vastgoed." Schellinck ziet de uitbreiding van activiteiten als een aanpassing van het businessmodel van de bank. "Overal in Europa zie je dat banken hun dienstverlening ruimer beginnen te bekijken dan het louter aanbieden van bancaire of financiële diensten. Dat is een gevolg van de margedruk in de sector en van het opduiken van nieuwe spelers, die een deel van het speelveld willen innemen. Financiële instellingen moeten er rekening mee houden dat het bancaire speelveld de komende jaren kleiner wordt." Uiteindelijk zullen alle banken daardoor verplicht worden hun businessmodel te herbekijken, denkt Schellinck. "Wie vasthoudt aan een eng bankmodel, dreigt het moeilijk te krijgen. Met alleen klassieke bankproducten als deposito's en kredieten zul je er in de toekomst niet meer komen. In eerste instantie kun je misschien nog de meubelen redden door het mes te zetten in de kosten. Maar besparingen zijn eindig." Daarom wil Beobank haar model verbreden: "Wij willen de koek groter maken door nieuwe producten en diensten te starten. Het komt erop aan meer commissie-inkomsten te genereren en toch in het spectrum van een bank te blijven. De missie van Beobank is de klanten te adviseren in al hun behoeftes, van bij de geboorte tot het pensioen. Die behoeftes zien we niet als enkel 'financiële behoeftes'. Je kunt tal van activiteiten bedenken die een bank zou kunnen aanbieden, zolang er maar een link is met haar kernactiviteiten." Om het marktaandeel tegen 2025 te verdubbelen, rekent Beobank behalve op de nieuwe diensten ook op enkele klassieke trekkers van bancaire groei. Vooral in hypotheekleningen en professioneel krediet ziet de bank nog een groot groeipotentieel. "In woonkredieten zijn we amper een paar jaar actief. Daar moet het mogelijk zijn onze productie te verdrievoudigen", zegt Schellinck. "Voor professionele klanten lanceren we het concept van de PRO Centers, een nieuw type kantoren die gespecialiseerd zijn in advies en dienstverlening aan zelfstandigen en ondernemers. Tegen eind dit jaar moeten er twaalf zijn in België." Een derde groeipoot moet het vermogensbeheer worden. Schellinck: "We hebben vorig jaar onze verkoopteams hervormd, waardoor we erin geslaagd zijn 25 mensen vrij te maken voor de oprichting van een cel patrimoniumbeheer. Die experts zullen zich bezighouden met de belangrijkste klanten van de bank, en tevens hun kennis ter beschikking stellen van het hele netwerk." Intussen realiseert Beobank dankzij de fusie natuurlijk wel besparingen. Niet op mensen, maar wel op gebouwen, marketing en straks vooral op IT. Schellinck: "Het netwerk is ingekrompen van 282 tot 233 kantoren en op termijn zullen we één hoofdzetel behouden. De marketing kan zich concentreren op één merknaam en één nationale campagne. Maar de belangrijkste besparing wordt de overschakeling op één IT-platform in 2018. Tot dan moeten wij nog twee systemen onderhouden en ontwikkelen." Patrick Claerhout"Met alleen klassieke bankproducten als deposito's en kredieten zul je er in de toekomst niet meer komen"