"Sedert 1995 tekent de trend zich duidelijk af: de pensioengerechtigde leeftijd schuift op. Nu ligt de effectieve gemiddelde pensioenleeftijd nog op 56, tegen 2010 zal men moeten werken tot zijn zeventigste," zegt Léon Brasseur (48 j.). Als de nieuwe directeur van de Belgische Vereniging van de Pensioenfondsen ( BVPF) is hij een goed geplaatst waarnemer. Léon Brasseur verdedigt er de belangen van de pensioenfondsen uit de privé-sector: de pensioenfondsen van grote bedrijven, plus een aantal semi-publieke overheden zoals de ...

"Sedert 1995 tekent de trend zich duidelijk af: de pensioengerechtigde leeftijd schuift op. Nu ligt de effectieve gemiddelde pensioenleeftijd nog op 56, tegen 2010 zal men moeten werken tot zijn zeventigste," zegt Léon Brasseur (48 j.). Als de nieuwe directeur van de Belgische Vereniging van de Pensioenfondsen ( BVPF) is hij een goed geplaatst waarnemer. Léon Brasseur verdedigt er de belangen van de pensioenfondsen uit de privé-sector: de pensioenfondsen van grote bedrijven, plus een aantal semi-publieke overheden zoals de provincie Oost-Vlaanderen en vrije beroepen als geneesheren of notarissen. Ook het pensioenfonds van de senatoren is aangesloten. In totaal beheren deze fondsen 350 miljard frank bestemd voor het aanvullend pensioen van 210.000 actieven. Samen met de groepsverzekeringen vormen deze pensioenfondsen de tweede pensoenpijler - de eerste bestaat uit het wettelijk pensioen, de derde omvat alle vormen van individuele pensioenvoorzieningen. Léon Brasseur: "De pensioenfondsen zijn voor de grote bedrijven goedkoper dan een groepsverzekering dankzij de lagere beheerskosten. Dat levert hen historish gezien jaarlijks een extra rendement van 1% op. Over een hele loopbaan bekeken, levert dit procentje een 20% hogere premie op of 20% minder kosten voor de werkgever voor eenzelfde premie."Léon Brasseur is afkomstig uit het Waalse Jodoigne waar hij de klassieke humaniora (Grieks-Latijnse) doorliep. Daarna werkte de sociaal gerichte Brasseur eerst de studies van onderwijzer af (1972). "Maar ik dacht me sociaal nuttiger te maken als ik verder studeerde," zegt Brasseur. Daarom volgde de tweetalige Waal universitaire studies aan de UCL: enige kandidatuur economische, sociale en politieke wetenschappen en een licentie in de arbeidswetenschappen (1976). Brasseur ging daarop als opvoeder aan de slag in het collège Notre-Dame van Waver (1976-1977). Al snel volgde een overstap naar het Insitute for Development and Efficiency waar hij meehielp Belgische kmo's door te lichten. Even snel wipte Brasseur over naar de Handelsdiscontobank die later werd overgenomen door De Vaderlandsche. In 1982 zette Brasseur de stap naar de verzekeringswereld. Zeventien jaar lang beheerde Brasseur de aanvullende pensioenen van de apothekers als directeur van de Voorzorgskas voor Apothekers. In 1995 voegde Léon Brasseur ook het programma Postgraduaat Verzekeringswezen aan de KU Leuven aan zijn opleiding toe. De nieuwe directeur heeft plannen: "Ik wil ook mijn nieuwe functie zeventien jaar lang uitoefenen. In vergelijking met de buurlanden is er nog heel wat ruimte om de tweede pijler verder uit te bouwen. In België geniet momenteel slechts 30% van de beroepsbevolking een aanvullende pensioenverzekering. Maar begrijp me niet verkeerd: ook van de uitbouw van de eerste pijler moet werk gemaakt worden. "