Kris Peeters (CD&V) heeft niet minder dan negen bevoegdheden in zijn portefeuille. Een kwalijke zaak, want zo'n pakket is niet correct beheerbaar. Het is wel pas sinds vorige herfst dat hij de vier materies van Geert Bourgeois(N-VA) overnam - Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme - toen diens partij de meerderheid verliet. Overigens, Peeters promoveerde pas in de lente van 2007 naar het minister-presidentschap, toen zijn voorganger Yves Leterme het federale niveau verkoos.
...

Kris Peeters (CD&V) heeft niet minder dan negen bevoegdheden in zijn portefeuille. Een kwalijke zaak, want zo'n pakket is niet correct beheerbaar. Het is wel pas sinds vorige herfst dat hij de vier materies van Geert Bourgeois(N-VA) overnam - Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme - toen diens partij de meerderheid verliet. Overigens, Peeters promoveerde pas in de lente van 2007 naar het minister-presidentschap, toen zijn voorganger Yves Leterme het federale niveau verkoos. Over Institutionele Hervormingen kunnen we kort zijn: gezakt. Strikt genomen kan de Vlaamse overheid trouwens niets doen in die materie. Het is de bevoegdheid van de federale regering. De kwestie zit daar muurvast en Peeters probeerde dan maar zelf de boel op gang te krijgen in een gemeenschapsdialoog. Een doodgeboren kind en dat kon het kleinste kerstekind zien. Niet Peeters. Bovendien is hij nog een politiek maatje te klein om communautaire onderhandelingen te leiden. Bestuurszaken zat de voorbije regeerperiode vooral in een consolidatiefase. De vorige regering veranderde de administratie grondig met haar 'Beter Bestuurlijk Beleid'. Het hele opzet heeft tot doel de kiezer-klant beter te bedienen. Vooruitgang is geboekt, maar we zijn er nog niet. Vlaanderen heeft in zijn jonge bestaan als volwaardige politieke entiteit te veel gecreëerd en geregeld. Een grondigere sanering dan wat tot nog toe is gebeurd, dringt zich op. En als het de ministers menens is met dat 'beter bestuurlijk beleid' moeten ze hun kabinetten verkleinen zodat de administraties daadwerkelijk kunnen deelnemen aan het beleid en niet langer louter uitvoerende organen moeten zijn. Als minister voor de Media moest Geert Bourgeois veel energie spenderen aan de VRT die door mismanagement de verkeerde kant opging. De beheersovereenkomst tot 2011, die de politiek met de VRT sloot, berustte op te rooskleurige cijfers. Dus pompte Bourgeois nog eens 40 miljoen in de openbare omroep. Radio Donna door MNM vervangen, was niet meteen zijn beste beslissing. De zender entertaint en dat kunnen privézenders even goed, zo niet beter. Voor de omschakeling naar digitale ethertelevisie verdient Bourgeois dan weer een pluim. Zijn opvolger Peeters liet snel optekenen dat hij niet alleen minister van de VRT was. Hij richtte Flanders Media op, een overlegplatform dat steunmaatregelen moet bekijken. Oneerlijke concurrentie door de VRT vermijden, wordt een uitdaging voor zijn opvolger. Peeters is een hevige voorstander van Flanders Port Area. Hij wil dat de havens zich in het buitenland als een geheel verkopen. En dat lukte, maar het is zeer de vraag of die verstandhouding voortduurt als beslist wordt over zware investeringen. Dan draaien de regionale lobby's op volle toeren. Het is goed dat de bevoegdheid over de havens bij de minister-president lag. Het scheelde een slok op de borrel bij de gesprekken met de Nederlanders over de uitdieping van de Schelde of de IJzeren Rijn. De landbouwsector is tevreden. Dat kan moeilijk anders, want geitenliefhebber Yves Leterme heeft een zwak voor boeren en het platteland. In Peeters' genen zit dat iets minder, maar zijn verleden als voorzitter van Unizo maakt dat hij dicht bij de boeren staat, zij zijn ook zelfstandige ondernemers. Het overleg met de sector verliep grondig en vlot. Dat was ooit anders, toen Groen! het departement in handen had. De ecologisten zijn veel minder te spreken over Peeters. Landbouw heeft ook met leefmilieu en ruimtelijke ordening te maken en dus met verschillende ministers. Het nieuwe mestdecreet is hard, maar haalbaar. De veehouder kan zijn onderneming weer doen groeien. Omdat de regering veel geld binnenkreeg, kon ze via het Vlaams Investeringsfonds boeren helpen om milieuvriendelijke investeringen te doen. De ministers moeten wel een stevige tand bijsteken in de terugdringing van de administratieve rompslomp. De recente opening van het Vlaams Huis in New York deed veel stof opwaaien. Dat was veel minder het geval met de opening van het buitenlandkantoor in Milaan, ruim een jaar geleden. Het toeristische actieplan voor de Vlaamse kunststeden en een sterkere positionering van Vlaanderen op de buitenlandse markt moeten buitenlanders naar onze regio lokken.