Pech. Als je dat als bedrijf anno 2002 hebt, is de afgrond niet ver weg. De kostprijs van het ondernemen is nog moeilijk onder controle te houden. Dat is de conclusie van het omslagverhaal van deze Trends (zie blz. 42). Johan Van Overtveldt, chief economist van Trends, heeft zijn Texas Instruments weer eens bovengehaald. Zijn wiskundige rekenmachine, waarvan ik de meeste functies slechts vaag begrijp, werd uit het lederen etui geschoven en losgelaten op stapels papier met cijfers van de nationale rekeningen, de ...

Pech. Als je dat als bedrijf anno 2002 hebt, is de afgrond niet ver weg. De kostprijs van het ondernemen is nog moeilijk onder controle te houden. Dat is de conclusie van het omslagverhaal van deze Trends (zie blz. 42). Johan Van Overtveldt, chief economist van Trends, heeft zijn Texas Instruments weer eens bovengehaald. Zijn wiskundige rekenmachine, waarvan ik de meeste functies slechts vaag begrijp, werd uit het lederen etui geschoven en losgelaten op stapels papier met cijfers van de nationale rekeningen, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Nationale Bank. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en andere berekeningen die ik u bespaar, hebben geleid tot onder andere de conclusie dat er een sluipende belastingverhoging bezig is. Het is niet de eerste keer dat onze chief economist tot conclusies komt die meer of minder afwijken van de gangbare cijfers zoals die door de overheid naar buiten worden gebracht. Denk maar aan de ambtenarenlonen eind vorig jaar. Een artikel dat minister van Ambtenarenzaken Luc Van Den Bossche ( SP.A) in de gordijnen joeg. Het is niet hetzelfde als spannende achtervolgingen of geheime ontmoetingen met Deep Throats, maar het is ook journalistiek die als doel heeft de retoriek van de heersende macht te ondergraven. Het is een soort journalistiek dat ook dit blad graag bedrijft. Het is gelijk of SP.A, CD&V of VLD die heersende macht uitmaakt. Ditmaal blijkt uit het geleverde onderzoek dat u, de ondernemer, moeilijke tijden doormaakt. "Daar heb ik geen diepgravend onderzoek voor nodig," zult u zeggen. Uiteraard. Maar als er op politiek vlak moet worden gediscussieerd en gekozen tussen economische of sociale voordelen, dan kan enig bestudeerd cijfermateriaal nuttig zijn. Nu blijkt dat ondernemers zevenvoudig worden gepakt: de stijgende loonkosten, de Maribel-terugbetalingen, de combinatie van minder en duurdere kredieten, de verhoogde verzekeringspremies, de exploderende elektriciteitstarieven, de stijgende gemeentelijke en gewestbelastingen, en ten slotte de toenemende administratieve rompslomp. Politici die voor al deze kommer en kwel verantwoordelijk zijn, hebben negen levens, net als katten. Ondernemers hebben die jammer genoeg niet. Vaak wordt een tweede leven hen zelfs niet gegund. Ondernemers moeten vrij kunnen ondernemen, waarde creëren, innoveren. In dat opzicht zijn ze een beetje zoals journalisten. Wij creëren ook graag, zij het dan geen software, auto's of koelkasten, maar teksten. Wij creëren ook graag waarde, geen waarde die je in de bottom line van een balans terugvindt, wel toegevoegde waarde bij de officiële versie zoals u die kunt vernemen van de regeerders. In die zin staan wij niet aan de zijlijn en noteren we niet aapachtig wat wordt gedicteerd. En als het nodig is, halen we er zelfs wiskundige rekenmachines bij. Guido Muelenaer, Adjunct-hoofdredacteur TrendsAls je als bedrijf anno 2002 pech hebt, is de afgrond niet ver weg.