Na een jaar aan het hoofd van de Socialistische Mutualiteiten is Paul Callewaert een pak meer ontspannen. Toen hij Guy Peeters vorig jaar opvolgde, kwam hij aan het hoofd van een organisatie die in transitie is, die de staatshervorming in de ziekteverzekering moet verwerken en de financiële crisis voelt. "Ik ben tevreden, want de integratie met de organisatie is vlekkeloos verlopen. Ik kan rekenen op een goed team en na een jaar heb ik het gevoel dat de baan als algemeen secretaris mij in de vingers zit."
...

Na een jaar aan het hoofd van de Socialistische Mutualiteiten is Paul Callewaert een pak meer ontspannen. Toen hij Guy Peeters vorig jaar opvolgde, kwam hij aan het hoofd van een organisatie die in transitie is, die de staatshervorming in de ziekteverzekering moet verwerken en de financiële crisis voelt. "Ik ben tevreden, want de integratie met de organisatie is vlekkeloos verlopen. Ik kan rekenen op een goed team en na een jaar heb ik het gevoel dat de baan als algemeen secretaris mij in de vingers zit." PAUL CALLEWAERT. "We zijn voor de werkgroepen uitgenodigd, maar dat liet wat op zich wachten. Gelukkig ben ik iemand die zich zelden laat leiden door frustraties. De staatshervorming in de ziekteverzekering is beslist vlak voor de wissel van de macht hier bij ons. Aanvankelijk heb ik daarover wel contacten gehad met de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), maar de hervorming is daarna wat stilgevallen. Nochtans moeten we ons in Vlaanderen goed afvragen wat we met het geld en de extra bevoegdheden willen doen. Nu blijft het groenboek eerder oppervlakkig. Dat kan zeker nog coherenter en consequenter. Positief is dat we intussen mee aan tafel zitten voor de uitwerking van die ambities." CALLEWAERT. "Ik wil daar niet over klagen. Het is crisis voor iedereen, dus moeten wij als ziekenfonds ook de tering naar de nering zetten. Wij zijn een professionele organisatie, dus doen we dat. En voorlopig lukt dat nog." CALLEWAERT. "We hebben net een raamakkoord afgesloten. De strubbelingen met het artsensyndicaat BVAS zijn daarmee ook van de baan. Het overlegmodel blijft dus overeind, maar wordt best geactualiseerd. Het is ook door die overlegcultuur dat we het afgelopen jaar tot een rist besparingen konden komen. Overigens zijn de aanpassing van de supplementregeling en de verbreding van het derdebetalerssysteem geen besparingsmaatregelen. Ze dienen veeleer het publieke belang. Het klopt dat er in 1963 een vrijheid van tarieven is afgesproken, maar het waren toen wel andere tijden. Dat blijven negeren, is een beetje als de kerk die lange tijd belangrijke maatschappelijke tendensen heeft ontkend. Maar goed, we zijn dus blij dat er nu een akkoord is met incentives voor artsen die de officiële tarieven toepassenen met meer transparantie voor de patiënten." CALLEWAERT. "We moeten evolueren van een administratieve organisatie naar een meer adviserende begeleider van patiënten. Die rol als dienstverlener is niet eenvoudig, want onze beheersvergoeding is door de besparingsdruk wel gedaald. We moeten ons daarom ook voortdurend afvragen waarin we willen investeren. De informatisering van onze activiteiten maakt ook dat we ons personeelsaantal hebben moeten verkleinen." CALLEWAERT. "Ik heb mijn plaats wel gevonden. Dit is een fijne baan en ik kan blindelings steunen op mijn team. Helaas is de impact op mijn sociale leven en privécontacten er niet kleiner op geworden." R.B."We moeten evolueren naar een meer adviserende begeleiding van patiënten"