We hebben vorige week ons 200ste krediet verstrekt en dat is onverhoopt. In België zit meer ondernemerschap dan velen denken." De Fransman Patrick Sapy begon vorig jaar aan een onbekend avontuur toen hij in Sint-Gillis (februari 2011) en in Schaarbeek (juni) twee kantoren van Microstart opende. Die vzw is de eerste microfinancieringsorganisatie in ons land. Ze verstrekt microkredieten van 500 tot 10.000 euro aan startende zelfstandigen die elders geen lening kunnen krijgen. Zij betalen voor die kleine kredieten 5 procent dossierkosten en 8,25 procent rente. De...

We hebben vorige week ons 200ste krediet verstrekt en dat is onverhoopt. In België zit meer ondernemerschap dan velen denken." De Fransman Patrick Sapy begon vorig jaar aan een onbekend avontuur toen hij in Sint-Gillis (februari 2011) en in Schaarbeek (juni) twee kantoren van Microstart opende. Die vzw is de eerste microfinancieringsorganisatie in ons land. Ze verstrekt microkredieten van 500 tot 10.000 euro aan startende zelfstandigen die elders geen lening kunnen krijgen. Zij betalen voor die kleine kredieten 5 procent dossierkosten en 8,25 procent rente. De ambitie van de vzw was in het startjaar 50 tot 100 kredieten toe te kennen. Dat doel is dus ruim gehaald. Microstart werkt samen met BNP Paribas Fortis. Het is een dochter van het Franse ADIE (Association pour le droit à l'initiative économique), dat kantoren heeft over heel Frankrijk en er met 25 banken samenwerkt. PATRICK SAPY. "Ik denk dat zelfstandig werken steeds meer mensen aanspreekt. Het is een modern gegeven. Mensen raken wat uitgekeken op een job in loondienst en willen hun eigen kans wagen. Ons publiek bestaat voor 90 procent uit mensen van vreemde origine en die kennen een cultuur van kleine zelfstandigen. Door de economische crisis zijn er bovendien minder vacatures voorhanden, waardoor mensen een andere oplossing zoeken. Ook de stijgende armoede is helaas een verklarende factor. 10 tot 15 procent van onze cliënten heeft al een baan - vaak deeltijds - maar redt het daar niet mee." SAPY. "Wij doen meer dan simpelweg krediet verstrekken. Wij gaan actief op zoek naar cliënten en helpen hen via concrete begeleiding hun doel te bereiken. We bieden gratis opleidingen in administratie, boekhouding of klantenwerving. En dat werkt, de mond-tot-mondreclame doet de rest. 97 procent van het cliënteel betaalt op tijd de rente. Arme mensen die kansen krijgen, zijn daar erkentelijk voor." SAPY. "Inderdaad! Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block heeft ons op 24 mei de federale prijs armoedebestrijding 2012 toegekend voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We zijn heel blij met die erkenning." SAPY. "Dat de Belgen ondernemend zijn, maar daarin geremd worden. Een kwart van onze cliënten had al een zaak, maar kon geen krediet krijgen. In Frankrijk kunnen minder gegoeden, door de hogere concurrentie tussen banken, makkelijker een lening krijgen. "In België ligt de drempel te hoog om een eigen zaak te starten. Je moet een examen bedrijfsbeheer afleggen. Dat is veel te ambitieus. Werk naar Frans voorbeeld met bureaus die werkzoekenden naar een zelfstandige activiteit begeleiden. Daar liggen nog veel kansen. In België richten arbeidsbemiddelingsdiensten zich haast uitsluitend op jobs in loondienst en dat is jammer." B.L."In België ligt de drempel te hoog om een eigen zaak te starten"