Wie aan beleggen denkt, denkt veelal aan aandelen. Maar de financiële markten hebben meer te bieden. De grootste beurs of markt is die voor obligaties. Wereldwijd is die goed voor 120.000 miljard dollar, terwijl de aandelenmarkten maar 100.000 miljard dollar groot zijn. Daarnaast zijn er ook nog de markt voor grondstoffen en edelmetalen, en die voor valuta en financieel afgeleide producten. Elk van die markten heeft voor beleggers bepaalde troeven. Op die van de overheidsobligaties moet u vooral zijn voor kapitaalbehoud. Met bedrijfsobligaties kunt u al wat meer rendement halen, met bijbehorend risico. Met aandelen en grondstoffen kunt u meesurfen op de economische cyclus. Op die markten hebt u nog talloze onderverdelingen, met elk een bepaald risicogehalte. In beleggersjargon heten die onderverdelingen 'activaklassen'.
...

Wie aan beleggen denkt, denkt veelal aan aandelen. Maar de financiële markten hebben meer te bieden. De grootste beurs of markt is die voor obligaties. Wereldwijd is die goed voor 120.000 miljard dollar, terwijl de aandelenmarkten maar 100.000 miljard dollar groot zijn. Daarnaast zijn er ook nog de markt voor grondstoffen en edelmetalen, en die voor valuta en financieel afgeleide producten. Elk van die markten heeft voor beleggers bepaalde troeven. Op die van de overheidsobligaties moet u vooral zijn voor kapitaalbehoud. Met bedrijfsobligaties kunt u al wat meer rendement halen, met bijbehorend risico. Met aandelen en grondstoffen kunt u meesurfen op de economische cyclus. Op die markten hebt u nog talloze onderverdelingen, met elk een bepaald risicogehalte. In beleggersjargon heten die onderverdelingen 'activaklassen'. Veel beginnende beleggers maken de fout enkel te focussen op de aandelenbeurzen. "Ze beginnen met een paar aandelen te kopen, maar daarmee lopen ze meteen een groot risico door heel geconcentreerd in een beperkt aantal posities te zitten", stelt Martijn Rozemuller, hoofd Europa van het Amerikaanse Van Eck ETF's. Beleggers lopen daarmee ook de diversificatievoordelen van de andere financiële markten mis. Het kan beginnende beleggers misschien afschrikken om hun kapitaal over verschillende activaklassen te moeten verdelen. Zogenoemde multi-asset-ETF's kunnen daar een oplossing voor zijn. Dat zijn ETF's die in verschillende activaklassen beleggen. Een ETF, kort voor exchange traded fund, is een beleggingsfonds dat vooraf bepaalde indexen van aandelen, obligaties of andere activa volgt. 's Werelds bekendste index is de S&P500, die de grootste 500 Amerikaanse beursbedrijven herbergt. De iShares Core S&P500 is de ETF van BlackRock die de Amerikaanse sterindex volgt. Elke euro die beleggers in de iShares-ETF beleggen, wordt verdeeld over de 500 aandelen van de index. Met multi-asset-ETF's krijgt u met één instrument een blootstelling aan verschillende activaklassen tegelijk. U hoeft niet voor elke klasse apart een ETF te kopen. De meeste multi-asset-ETF's beperken zich tot aandelen en obligaties. "Door zowel in aandelen als obligaties te stappen, verlaag je de schommelingen van de beleggingsportefeuille en de diepte van eventuele terugvallen", verduidelijkt Charles Symons van iShares België, de ETF-afdeling van de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock. Belangrijk is het concept van decorrelatie, waarin de koersbewegingen van de ene activaklasse niet samenhangen met die van de andere. Zo reageren bepaalde segmenten van de aandelenmarkten omgekeerd aan bepaalde obligaties. "Als het ene omlaag gaat, gaat het andere omhoog, of beweegt het niet. Daarmee vlak je de koersgolven die eigen zijn aan de financiële markten af", legt Charles Symons uit. Beleggen via ETF's wordt ook 'passief beleggen' genoemd, omdat de belegger slaafs vooraf bepaalde indexen volgt en niet actief kiest welke aandelen of obligaties hij in portefeuille neemt. Dat passieve karakter is een van de voordelen van ETF's. "Talloze studies tonen aan dat heel weinig beleggers door actief aandelen te selecteren het beter doen dan het gemiddelde marktrendement", stelt Martijn Rozemuller. Dat geldt ook voor een portefeuille met meerdere activaklassen. "Je zal het ook niet beter doen dan de markt door actief te selecteren of meer of minder aandelen of obligaties in portefeuille te nemen op bepaalde momenten." De verdeling tussen de activaklassen wordt bij multi-asset-ETF's vooraf vastgelegd. Bij VanEck is dat een mix van overheids- en bedrijfsobligaties, wereldwijde aandelen en vastgoedaandelen. De multi-asset-ETF's van BlackRock beleggen in andere ETF's die bepaalde aandelen- en obligatiemarkten schaduwen en verbindt er duurzaamheidscriteria aan. De verdeling tussen de onderliggende ETF's wordt actief door BlackRock bepaald en om de zoveel tijd herbekeken. Afhankelijk van het risico wordt de verdeling aangepast. Kiest u voor een defensieve aanpak, dan zal het gewicht van obligaties groter zijn dan dat van aandelen, en vice versa voor meer dynamische varianten. Zo kiest u als belegger een aanpak die het best bij uw risicoprofiel past. "Risico is de beste maatstaf voor de samenstelling van zo'n ETF", legt Charles Symons uit. "De verhouding tussen de activa kan veranderen door de marktomstandigheden." Wanneer de markten rustig zijn, kan een hogere positie in aandelen mogelijk zijn binnen een bepaald risicoprofiel, terwijl die aandelenpositie in woelige marktwateren moet worden verminderd om aan dezelfde risicobehoefte te voldoen. Om binnen die risicoprofielen te blijven, herschikken de ETF's geregeld de verhouding tussen de activaklassen. Multi-asset-ETF's zijn een alternatief voor klassieke beleggingsfondsen die actief beleggen over verschillende financiële markten heen. Maar de voordelen van ETF's zijn legio. De beheerskosten zijn lager, de transparantie hoger, en ze zijn veel vlotter verhandelbaar via brokers en handelsplatformen dan gewone fondsen.