Nadat Danielle Knott in 1993 haar rechtendiploma aan de ULB had behaald, begon ze haar carrière in advocatenkantoren en aan de balie van Brussel. Vijf jaar lang specialiseerde ze zich in familie- en arbeidsrecht. Toen vertrok ze naar Carmeuse om er bedrijfsjuriste te worden. "Een vriend had me over die vacature verteld", herinnert ze zich. "Ik was sceptisch, omdat ik niet voorbereid was op werk in de industrie. Mijn ontmoeting met Dominique Collinet, die toen CEO was, veranderde alles. Het bedrijf en de man hadden mij weten te bekoren."
...

Nadat Danielle Knott in 1993 haar rechtendiploma aan de ULB had behaald, begon ze haar carrière in advocatenkantoren en aan de balie van Brussel. Vijf jaar lang specialiseerde ze zich in familie- en arbeidsrecht. Toen vertrok ze naar Carmeuse om er bedrijfsjuriste te worden. "Een vriend had me over die vacature verteld", herinnert ze zich. "Ik was sceptisch, omdat ik niet voorbereid was op werk in de industrie. Mijn ontmoeting met Dominique Collinet, die toen CEO was, veranderde alles. Het bedrijf en de man hadden mij weten te bekoren." Maar na een half jaar begon Danielle Knott zich te vervelen en maakte ze zich op om weer voor een advocatenkantoor te gaan werken. Dominique Collinet deed haar toen een voorstel dat ze niet kon weigeren. "Hij wist dat ik belangstelling voor human resources had", vertelt ze. "Laten we een hr-afdeling op touw zetten", zei hij. Onder leiding van Jean Denoël, de toenmalige operationele viceprecident, hebben we die van nul af aan opgebouwd. Het is een gecentraliseerde koepel die al onze hr-activiteiten in de landen aanstuurt. Een paar jaar later werd Jean algemeen directeur van onze Belgische activiteiten en volgde Rodolphe Collinet zijn vader op. Ik moest toen alles in mijn eentje doen. Een jaar later, in 2006, nam ik mijn eerste medewerkster in dienst." Danielle Knott leidt nu een team van vijf mensen in België. En ze is de wereldwijde verantwoordelijke voor de hr van de groep. Carmeuse heeft 90 vestigingen in 25 landen, en daarom moet ze vaak reizen. "Ik ben de helft van mijn tijd op reis. Ik moet mensen kunnen ontmoeten om voor hen geschikte oplossingen te bedenken. De hr-afdeling is geen ivoren toren. Carmeuse heeft bijna 5000 mensen in dienst en we hebben veel kleine vestigingen. Dat maakt het personeelsbeleid ingewikkelder." Carmeuse is een private vennootschap die al vijf generaties lang in handen van de familie Collinet is. Danielle Knott is als hr-manager en CEO van de nieuwe afdeling TECforLime, die technische diensten zal verkopen, lid van het directiecomité. Ze is het enige vrouwelijke lid. "We zijn met ons vijven en een zeer hecht team. We vinden allemaal dat human resources van wezenlijk belang is voor ons bedrijf. Tijdens onze vergaderingen discussiëren we echt en geven we onze mening. Mijn invloed beperkt zich niet tot hr. Ik ben betrokken bij alle beslissingen." Het is op zich al een krachttoer om een volledige hr-dienst op te richten die de multiculturaliteit in het bedrijf in goede banen leidt. Maar er zijn nog andere redenen waarom Danielle Knott trots is op haar parcours. "Ik ben in de eerste plaats een businesspartner geworden voor al onze operationele afdelingen. Ze overleggen met me en vragen me om hulp. Daarnaast hebben we een procedure voor talentbeheer die we voortdurend verbeteren. Dit jaar organiseren we een mondiaal overleg om het ontwikkelingstraject van onze werknemers uit te zetten. Medewerkers van over de hele wereld nemen daaraan deel." In België willen Danielle Knott en haar team de academische en de ondernemingswereld samenbrengen. Zo ondersteunt Carmeuse onder meer het transdisciplinaire masterprogramma industrial and business engineering, waarmee studenten een dubbel diploma kunnen behalen van de HEC Luik en de HELMo Gramme. Carmeuse maakt ook deel uit van de leerstoel laboRH van de UCL en het heeft partnerschappen met technische scholen.