"Noem het gerust de laatste schakel in het binnenvaartnetwerk van de West-Europese laagvlakte," zegt Leo baron Delwaide, Havenschepen van Antwerpen. "Deze verbinding is voor ons van het allergrootste belang. Niet alleen voor Antwerpen trouwens: ook Gent en Zeebrugge en zelfs Le Havre zullen baat hebben bij deze nieuwe achterlandverbindingen. Zonder Parijs te vergeten, toch één van de grootste agglomeraties van Europa."
...

"Noem het gerust de laatste schakel in het binnenvaartnetwerk van de West-Europese laagvlakte," zegt Leo baron Delwaide, Havenschepen van Antwerpen. "Deze verbinding is voor ons van het allergrootste belang. Niet alleen voor Antwerpen trouwens: ook Gent en Zeebrugge en zelfs Le Havre zullen baat hebben bij deze nieuwe achterlandverbindingen. Zonder Parijs te vergeten, toch één van de grootste agglomeraties van Europa." Momenteel investeert de Vlaamse Gemeenschap fors in de opwaardering van de Leie richting Franse grens. Om het traject geschikt te maken voor schepen tot 1350 ton én de doortocht door Kortrijk te verbeteren, is ruim 4 miljard frank nodig. Om de Leie geschikt te maken voor duwvaartkonvooien moet nog eens 13 miljard frank extra worden geïnvesteerd. Wat dat laatste betreft, kijkt Vlaanderen voorlopig nog de kat uit de boom: Frankrijk besliste al wel principieel de Seine-Nord aan te leggen, maar over de juiste modaliteiten wordt nog gediscussieerd. "Antwerpen is dankzij de Schelde-Rijnverbinding en ondanks alle scepsis een belangrijke Rijnhaven geworden. 52.000 binnenschepen per jaar die onder meer één derde van de Antwerpse containertrafiek voor hun rekening nemen... Dat is niet niks. En nu krijgen wij er een gelijkaardige verbinding naar het zuiden bij die, ik herhaal het, voor alle havens in onze range voordelen oplevert," beklemtoont Delwaide. "Nu nog de verbinding tussen het Albertkanaal en de Schelde optimaliseren en ons verlanglijstje voor de binnenvaart is zo goed als leeg." Tot op heden was de doortocht van Schelde- naar Seinebekken uitsluitend mogelijk voor kleine binnenschepen tot 350 ton. Het hele dossier bleef echter jaren in de lade steken, naar verluidt omdat Frankrijk liever geen bouwwerken financierde die de aantrekkingskracht van Antwerpen zouden vergroten én om de eigen kleinschalige Franse schippers te beschermen. Maar ook zonder deze nieuwe schakel wordt Antwerpen al jaren gezien als de noordelijkste en grootste Franse haven.Het definitieve tracé in Frankrijk wordt in de loop van de volgende maanden vastgelegd. Daarna komen nog de aanbesteding, de nodige onteigeningen, de bouw... Bovendien neemt dit soort grootschalige werken veel tijd in beslag, zodat de werken waarschijnlijk pas in 2006 of - in het slechtste geval - 2010 zouden worden voltooid.Zo'n tijdshorizon is toch wel ongewoon? De Antwerpse Havenschepen: "Niet als men het over infrastructuurwerken heeft. Dan moet men wel op lange termijn denken. Vandaar dat wij in de Waaslandhaven nog zoveel grond in reserve houden. En vandaar mijn voorstel voor een vrachtluchthaven in de omgeving van Antwerpen..."