Het voortbestaan van de twee golfterreinen aan de kust, de links in Oostende en het parcours van Het Zoute, is bedreigd. Ze passen niet in het nieuwe plan van ruimtelijke ordening in Vlaanderen. De links op het grondgebied van De Haan werden aangelegd in 1903 op initiatief van koning Leopold II en maken deel uit van de koninklijke schenking. Volgens Nick Faldo en andere deelnemers aan recente edities van de Open is Het Zoute één van de moo...

Het voortbestaan van de twee golfterreinen aan de kust, de links in Oostende en het parcours van Het Zoute, is bedreigd. Ze passen niet in het nieuwe plan van ruimtelijke ordening in Vlaanderen. De links op het grondgebied van De Haan werden aangelegd in 1903 op initiatief van koning Leopold II en maken deel uit van de koninklijke schenking. Volgens Nick Faldo en andere deelnemers aan recente edities van de Open is Het Zoute één van de mooiste terreinen in Europa. Het dateert van 1908 en is eigendom van de Compagnie du Zoute. Sinds de communautaire splitsing maken de clubs van Oostende en Het Zoute deel uit van de Vlaamse golfliga, maar de terreinen behoren tot het erfgoed van de Belgische golfgemeenschap. De situatie lijkt verdacht veel op een macabere karikatuur van James Ensor. De communautaire splitsing was een eis van de Vlaamse golfspelers. Zo konden ze met de overheid onderhandelen over heden en toekomst. Voor ruimtelijke ordening leek het zeker beter om rechtstreeks met de regionale overheid te praten. In Vlaanderen valt de ruimte evenwel krap uit, zodat de druk groot is om iedere vorm van constructie strikt te controleren. "Het begon in het kantoor van Vlaams minister van Milieu Vera Dua (Agalev), die opmerkte dat de twee terreinen aanvankelijk natuurgebied waren. Daarom worden ze nu opgenomen in een voorstel voor een regionale, ecologische kaart," weet MarcVerneirt, bioloog en secretaris-generaal van de Vlaamse golfliga. "Minister Dua wil de twee terreinen registreren als natuurreservaat, maar wij willen bewijzen dat golf geen anti-ecologische activiteit is. Daarom laten we petities rondgaan waarmee we willen tonen dat de terreinen belangrijk zijn voor veel meer mensen dan de 20.000 Vlaamse golfspelers. Ik laat me echter niet verleiden tot paniekreacties, we bevinden ons nog altijd in het administratieve stadium. Om het terrein te sluiten en de club te doen verhuizen, moeten we tot het juridische stadium komen. Daarom willen we nu zo snel mogelijk duidelijke richtlijnen krijgen over de verplichtingen van golfterreinen inzake ruimtelijke ordening." Verneirt bestudeert de materie nu al drie jaar en kan naar eigen zeggen aantonen dat de gevolgen voor de natuur bijzonder beperkt blijven. "Als ruimtelijke ordening uitpakt met een golfmemorandum, zal minister Dua zich daarop moeten afstemmen. Golfspelers overtreden de regels niet, we willen alleen uniforme richtlijnen, zodat we niet alleen aan de wensen van de groenen moeten voldoen. In deze materie bestaat trouwens geen enkele Europese richtlijn, zodat we een pioniersrol spelen. Wel begrijpen we best dat de groenen in Vlaanderen zo actief zijn: het grondgebied is klein en moet worden beschermd. Maar dat is precies wat wij ook doen." John Baete [{ssquf}]