M etal Inject is een joint venture tussen FN (20%) en Soudobeam (80%). "Opmerkelijk is vooral dat het een alliantie is tussen een wereldwijd opererende gigant en een kleine nichespeler", aldus Jacques Thomas, gedelegeerd bestuurder van Soudobeam.
...

M etal Inject is een joint venture tussen FN (20%) en Soudobeam (80%). "Opmerkelijk is vooral dat het een alliantie is tussen een wereldwijd opererende gigant en een kleine nichespeler", aldus Jacques Thomas, gedelegeerd bestuurder van Soudobeam. De toenadering kwam vanuit FN. In een zoektocht naar een reductie van de productiekosten vonden de O&O-afdelingen van FN een innovatief procédé om metalen onderdelen te gieten door middel van injectie. Deze technologie - Quickset genoemd - werd aanvankelijk ontwikkeld door de Vallourec-groep (Frankrijk). Op grond van een interne heroriëntering besloot deze partner zich echter uit het project terug te trekken. De Luikse wapenfabrikant was in het bezit van een veelbelovende technologie, die echter niet op korte termijn exploiteerbaar was te maken. Om het procédé verder te ontwikkelen en op industriële schaal toepasbaar te maken, beschikte FN weliswaar over voldoende knowhow, maar het miste de noodzakelijke soepelheid. En die vond de onderneming bij Soudobeam. Metal Inject heeft de prototypemachines waarop het procédé werd getest, overgenomen van Vallourec. "Wij staan nu op het punt de eerste prototypes voor FN te bouwen", vervolgt Jacques Thomas. "De eerste toepassing betreft de kulas - de vuurmond - van de jachtgeweren van het type "Gold" van Browning. Andere toepassingen zijn op komst. Inmiddels zijn wij ook begonnen met het ontwikkelingstraject voor de seriematige productie van elektronische schakelkasten, in het bijzonder afstandssensoren voor auto's. Het is trouwens de bedoeling om naast FN andere klanten aan te trekken. Wij verkopen technologie en voeren vanuit die optiek besprekingen met ingenieursbureaus. Zo zijn wij nu bezig aan een project voor de productie van schoepen voor turbines, zowel voor vliegtuigen als voor grondtoepassingen." Soudobeam geldt als Europees marktleider op het gebied van geavanceerde metallurgie - met name op het gebied van elektronenbundellassen - voor de lucht- en ruimtevaartindustrie, de wapenindustrie en de zware chemie. In 1998 boekte de onderneming een omzet van 60 miljoen frank. "De omzetverwachting voor het lopende boekjaar bedraagt 80 miljoen frank, waarvan 55% uit de export naar Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje komt", stelt Jacques Thomas.Metal Inject bezit een bedrijfskapitaal van 2,5 miljoen frank, maar beschikt over een permanent, door banken gefinancierd, werkkapitaal van 18,5 miljoen frank. Met de investering gaat een bedrag gepaard van ongeveer 20 miljoen frank. Thomas verwacht volgend jaar een omzet van 50 à 70 miljoen frank. In de loop van de komende drie, vier jaar hoopt hij een tiental werknemers in dienst te kunnen nemen.