De religieuze en spirituele boeken stapelen zich op, eerst in de Nederlandse Boekenweek met als thema "Mijn God", nu in de Goede Week. Zelfs de atheïst laaft zich aan New Age-brouwsels.
...

De religieuze en spirituele boeken stapelen zich op, eerst in de Nederlandse Boekenweek met als thema "Mijn God", nu in de Goede Week. Zelfs de atheïst laaft zich aan New Age-brouwsels.De New Age hype begon al in 1994 met De Celestijnse Belofte van James Redfield. In een krakkemikkige stijl schudt de Amerikaan wollige clichés die een zoektocht naar levenszin en spirituele ervaring moeten voorstellen. Ook het aantal Vlaamse bewonderaars neemt nog elke dag toe. Blijkbaar lokt de confrontatie met de materialistische wereld een emotionele reactie uit. De onstelpbare boekenstroom die daaruit voortspruit, kan verdeeld worden in drie categorieën. Ten eerste : de zinzoekers in het spoor van Redfield. De kwaliteit is navenant. We delen vandaag dus geen sterren uit. Typisch is Surfend op de Himalaya van Frederick Lenz (Van Holkema & Warendorf). Het boek begint beloftevol met een jonge westerling die wil snowboarden in de Himalaya. De metafoor dringt zich op : hij moet de diepste afdaling aandurven, die in hemzelf. Navelstaren hoort bij het genre. In hetzelfde schuitje zitten Zomaar Zen van Lawrence Shainberg (Contact), De Messiasstenen van Irving Benig (Van Holkema & Warendorf) en De andere weg van Scott Peck (Rainbow), al goed voor vier miljoen stuks in de VS. We haakten af toen we op blz. 160 lazen dat liefde een inspanning vergt ! Ten tweede : exotische sjamanen. Hier vinden we wel enkele parels. Hét hoogtepunt : In de leer bij de sjamanen van Mark Plotkin in de Amazone (Rainbow). Verteerbaar zijn ook Hoeders van de aarde van Chenjerai Hove en Ilija Trojanow (Schuyt & Co) in Zimbabwe, De sjamaan spreekt van Hans Plomp (Prometheus), De clan van de Wilde Honing van Ad Borsboom bij de Aboriginals en De lessen van Don Carlos door Victor Sanchez in de Mexicaanse bergen (Element). Ten derde : godsdienstreveil, zij het niet altijd klerikaal. Informatief is Grondleggers van het geloof met de levensverhalen van Mozes, Boeddha, Jezus en Mohammed (Prometheus). Ook nieuwe vertalingen van bijbelverhalen zijn gegeerd. Zelfs Hans Warren en Mario Molegraaf vertaalden, wat eigenzinnig, het evangelie (Prometheus). In Geloven in de stad (Davidsfonds) zoekt Bruggeling Mark van de Voorde God in het verstedelijkte Vlaanderen. Clemens Jöckle bekijkt het door een toeristische bril in zijn Europese Bedevaartsoorden (Helmond). LUC DE DECKER