Nu de Belgen beginnen te voelen dat ze met hun zwart geld geen kant meer op kunnen, zet de regering de deur opnieuw op een kier," zegt advocaat Werner Niemegeers (Consulta). "Als gevolg van de antiwitwaswet pleegt een bankbediende een strafbaar feit (heling) als hij met kennis van de illegale afkomst zwart geld in ontvangst neemt. In een nieuw wetsontwerp zouden de medewerkers van financiële instellingen enkel nog vervolgd kunnen worden bij het aanvaarden van kapitalen die voortvloei...

Nu de Belgen beginnen te voelen dat ze met hun zwart geld geen kant meer op kunnen, zet de regering de deur opnieuw op een kier," zegt advocaat Werner Niemegeers (Consulta). "Als gevolg van de antiwitwaswet pleegt een bankbediende een strafbaar feit (heling) als hij met kennis van de illegale afkomst zwart geld in ontvangst neemt. In een nieuw wetsontwerp zouden de medewerkers van financiële instellingen enkel nog vervolgd kunnen worden bij het aanvaarden van kapitalen die voortvloeien uit ernstige en georganiseerde belastingontduiking."Zo hoopt de overheid het probleem van de effecten aan toonder, die op 1 januari 2008 afgeschaft worden, op te lossen. Vóór die datum moet het kapitaal van deze waardepapieren op een rekening gestort worden. Aangezien een groot deel zwart geld betreft, lopen de medewerkers van de financiële instellingen een groot risico op veroordeling wegens heling. Zij kunnen onmogelijk de oorsprong van deze kapitalen achterhalen. Daarom wil de regering de wetgeving versoepelen door hen een vrijstelling te geven voor geld dat afkomstig is van kleine fiscale fraude, zoals het ontduiken van successierechten. Niemegeers: "Daarmee geeft paars een verkeerd signaal én ondergraaft ze haar belastingbeleid. Na de fiscale amnestie, die voor eens en voor altijd een eind moest maken aan de grijze gedoogzones, beloofde minister van Financiën Didier Reynders een hardere aanpak van de fiscale fraude. Nu veilt hij de scherpe kantjes opnieuw bij en lachen de hardnekkige fraudeurs in hun vuistje. Strikt juridisch is die maatregel niet eens nodig. In het strafrecht heb je immers een bijzonder opzet nodig om veroordeeld te worden. Een bankbediende die te goeder trouw handelt, kan niet voor heling vervolgd worden."Begin maart 2007 pakte staatssecretaris Hervé Jamar (MR) uit met een spectaculaire stijging van de opbrengst in de strijd tegen de fiscale fraude: van 513,6 naar 817,1 miljoen euro (+40 %). Niemegeers: "Dat gaat alleen om aanslagen, die nog effectief geïnd moeten worden. Bovendien is dat slechts een peulschil van de jaarlijkse belastingontduiking, die op 20 à 40 miljard euro geraamd wordt, wat een pak meer is dan de totale opbrengst van de vennootschapsbelasting (9 miljard euro). Daarom zou de regering al het zwart geld beter verbeurdverklaren dan de fraudeurs opnieuw een uitweg te bieden. Met de opbrengst kun je dan de belastingdruk aanzienlijk verlagen. Daar wordt iedereen beter van."E.P.