Veel transporteurs kijken jaloers naar de investeringen in wegeninfrastructuur in onze buurlanden. Nederland, Duitsland en Frankrijk leggen geregeld nieuwe w...