Veel transporteurs kijken jaloers naar de investeringen in wegeninfrastructuur in onze buurlanden. Nederland, Duitsland en Frankrijk leggen geregeld nieuwe w...

Veel transporteurs kijken jaloers naar de investeringen in wegeninfrastructuur in onze buurlanden. Nederland, Duitsland en Frankrijk leggen geregeld nieuwe wegen aan. De overheidsinvesteringen in ons land zijn van de laagste van Europa. De Nationale Bank concludeerde in een recente studie over de overheidsfinanciën dat de investeringen, die begin jaren zeventig nog piekten op 5,5 procent, in 2015 nog amper 2,3 procent bedroegen (2,4 % in 2016). Met dat percentage compenseren ze amper de afschrijvingen van in het verleden gedane overheidsinvesteringen. "Derhalve bleven de netto-investeringen vrijwel gelijk aan nul. Aangezien investeringen in vaste activa het groeipotentieel van de economie in ruime mate helpen te versterken, zijn initiatieven om ze te bevorderen zeker welkom."