"Ondanks alle beloftes blijft de Vlaamse overheid vele bodemsaneringsprojecten blokkeren," zegt Fred Haghebaert, voorzitter van de Ondernemersvereniging Bodemsaneerders (OVB).
...

"Ondanks alle beloftes blijft de Vlaamse overheid vele bodemsaneringsprojecten blokkeren," zegt Fred Haghebaert, voorzitter van de Ondernemersvereniging Bodemsaneerders (OVB). Acht jaar na de invoering van het bodemsaneringsdecreet trekt de beroepsvereniging aan de alarmbel. "Onze sector vertegenwoordigt een totale omzet van 70 miljoen euro en 500 werknemers. Wij hebben zwaar in technologie en grondreinigingscentra geïnvesteerd. Maar behalve enkele ambtshalve saneringen eind de jaren negentig wachten wij nog altijd op de definitieve aanbesteding van de vele black points ( nvdr - zwaar vervuilde sites) in Vlaanderen." De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ( Ovam) beschikt voor die saneringen over een budget van 40 miljoen euro. Maar van dat geld is er nog maar weinig uitgegeven. Haghebaert: "De overheid verzuimt om eigenaars met een negatief bodemattest tot reiniging van hun gronden aan te manen. Erger nog: ondernemingen die op eigen initiatief een saneringsproject opstarten, krijgen slechts mondjesmaat het licht op groen. Dit is geen slechte wil van Ovam, maar de betrokken dienst daar is onderbemand." De Vlaamse regering overweegt wel om het statuut van de onschuldige eigenaar - waardoor exploitanten die de vervuiling niet hebben veroorzaakt en er ook geen weet van hadden, een vrijstelling van de saneringsplicht kregen - af te schaffen en te vervangen door een algemene steunmaatregel voor iedereen die historische vervuiling wegwerkt. "Dat is een goede zaak," meent Fred Haghebaert, die verwijst naar Quebec (Canada). Daar subsidieert de overheid de sanering van verontreinigde bedrijfsterreinen met 50 % tot 70 %, op voorwaarde dat er een economische nabestemming wordt uitgewerkt. De middelen daarvoor komen van een speciaal fonds dat wordt gefinancierd door een heffing van 10 % op de nieuwe activiteiten. Zo heeft de Canadese deelstaat al 75 miljoen dollar aan steun verleend, die op zijn beurt 1,7 miljard aan investeringen genereerde. Haghebaert: "Je kunt dus duidelijk spreken van een terugverdieneffect."E.P.