De Pulse Foundation wil meer mensen in België aanzetten tot ondernemerschap. "In België heb je heel wat ondernemende families die al veel welvaart hebben gecreëerd. Ze zijn ook sociaal gedreven en ze willen graag iets terugdoen voor de maatschappij", verklaart CEO Paul Bosmans. "De Pulse Foundation is gesticht om dat idealisme te kanaliseren. Veertien welstellende families hebben zich aangesloten en de stichting helpen oprichten."
...

De Pulse Foundation wil meer mensen in België aanzetten tot ondernemerschap. "In België heb je heel wat ondernemende families die al veel welvaart hebben gecreëerd. Ze zijn ook sociaal gedreven en ze willen graag iets terugdoen voor de maatschappij", verklaart CEO Paul Bosmans. "De Pulse Foundation is gesticht om dat idealisme te kanaliseren. Veertien welstellende families hebben zich aangesloten en de stichting helpen oprichten." "Het concept is behoorlijk uniek", pikt voorzitter Herman Daems in. "Het gaat niet zozeer om return on investment. In dit land zijn al veel instanties en organisaties bezig met het aansporen tot meer ondernemerschap. De Pulse Foundation wil die financieel steunen, adviseren en proberen ze te doen samenwerken. Coach the coaches, teach the teachers, zeg maar. Als we bijvoorbeeld een organisatie als Youthstart, die kansarmen in Brussel helpt een onderneming te starten, kunnen linken aan een financiële instelling als Microstart, dan denk ik dat de Pulse Foundation een meerwaarde biedt. We willen bijdragen aan het ontstaan van een keten van initiatieven die ondernemerschap bevorderen." "Ik heb zoals veel economen veel te lang geloofd dat we het ondernemerschap het best konden stimuleren door de fiscale druk en de te hoge loonkosten te verlagen", gaat Daems verder. "Ik zeg niet dat dat geen belangrijke thema's meer zijn. Maar ik zie nu in dat we vooral behoefte hebben aan coaching, advies en stimulerende voorbeelden. Daaruit ontstaat een hefboomeffect. De tijd van 'zoek het zelf maar uit' moet voorbij zijn. Overal waar ondernemerschap kan bloeien, helpen we met zaaien." "Hoe meer ondernemerschap hoe beter. Daarom reiken we in 2016 voor het eerst een Pulse Foundation Award uit", zegt Bosmans. "De winnaar mag een jaar naar de Verenigde Staten om daar in een lokale incubator in New York of in San Francisco zijn bedrijf voort uit te bouwen. We willen niet alleen ondernemers die de lokale markt bedienen, we willen ze ook internationale kansen bieden." HERMAN DAEMS. "Zeker weten. Ik zie een veel positievere attitude tegenover ondernemerschap. Ik merk dat ook aan onze universiteiten, waar de belangstelling toeneemt. Positief is vooral dat er oog is voor een meer sociaal gedreven ondernemerschap. Er is ontegensprekelijk meer initiatief van onderuit in de maatschappij, meer risicobereidheid. Mensen begrijpen nu beter dan vroeger dat ze vooral zelf het initiatief moeten nemen, als ze een beter leven willen." DAEMS. "Dat moeten we toch een beetje relativeren. Welke landen behoren tot de top als het over ondernemerschap gaat? De Filipijnen bijvoorbeeld. Omdat ondernemen daar een noodzaak is om te overleven. Entrepreneurship by necessity heet dat. In ons land ligt dat, net als in veel westerse landen, anders. Hier onderneemt men omdat er opportuniteiten zijn. In die zin is ondernemen veeleer een motor van verandering, die leidt tot nieuwe diensten of nieuwe producten. Jobcreatie is daarbij van relatief ondergeschikt belang." DAEMS. "Ik denk dat Michel Delbaere het niet zo extreem bedoelde. Ik zit in de jury van Manager van het Jaar en in die van Onderneming van het Jaar. Wat ik daar zie, doet mijn hart sneller slaan. Het is een feest voor en een ode aan het ondernemerschap, het ultieme bewijs dat we hier fantastische bedrijven hebben die ook internationaal meetellen. Een Bokrijk-scenario is daar ver weg. Ik geloof niet dat er in België geen of onvoldoende ondernemerschap is. Ook bij jongeren merk ik meer en meer zin in het vak van ondernemer." PAUL BOSMANS. "Het is vooral erg belangrijk de zin om zelf te ondernemen al van jongs af te stimuleren. De Pulse Foundation zet zijn partners er dan ook toe aan jongeren vanaf het tweede jaar aan de universiteit te wijzen op de vele aspecten van entrepreneurship, en de meest ondernemenden onder hen aan te moedigen tijdens hun studies al een bedrijf op te richten. De Pulse Foundation wil helpen de administratieve hindernissen weg te werken, die een student-ondernemer tegenkomt." DAEMS. "Daar geloof ik niet in. Het aantal mogelijke disrupties is volgens mij onbeperkt. Maar ondernemen is ook durven de platgetreden paden te verlaten, nieuwe zaken creëren. Noem dat maar de ontwrichtende economie. Dat hebben we absoluut nodig, want hoe wil je anders dat de economie groeit? Als er destijds niemand een alternatief had gewild voor paard en kar, dan reden we nu wellicht nog zo rond in onze straten. Je moet durven nieuwe initiatieven te nemen. In de economie moet alles in mutatie zijn. Verandering is een constant gegeven, net als groei. "Wie zegt dat groei leidt naar meer problemen, zit fout. Een maatschappij zonder groei zou een maatschappij zijn waar er constant strijd is om de verdeling van de middelen. Jong zou moeten afpakken van oud omdat we van zero growth in zero sum komen, en dat leidt altijd tot strijd. Groei is nodig, alleen dan leeft een maatschappij. "Maar mag ik er ook op wijzen dat de wereld nu veel beter af is dan vroeger? Ik denk bijvoorbeeld aan de vervuiling. We pakken dat nu beter aan dan in de jaren zestig of zeventig. Groei komt ook al lang niet meer van grondstoffen verslindende producten, maar van diensten die mensen helpen en verzorgen." BOSMANS. "Van die vijf d's typeert 'doen' het ondernemen het best. Dat is de benadering van Pulse Foundation. We gaan voor actie en resultaten." Karel Cambien, fotografie Emy Elleboog