Hockey staat hier al een tijd in de belangstelling. De sport werd erg populair door het succes van de Belgische nationale ploeg, de Red Lions, die vorig jaar olympisch goud haalde. Laurent Jacquet was een van de topspelers in de pioniersjaren van het Belgische hockey. De vreugde en de vitaliteit die hij ontleende aan zijn sport, stonden in schril contrast met zijn baan als consultant. Die dichotomie vormde de aanleiding voor het schrijven van het boek New Leaders....

Hockey staat hier al een tijd in de belangstelling. De sport werd erg populair door het succes van de Belgische nationale ploeg, de Red Lions, die vorig jaar olympisch goud haalde. Laurent Jacquet was een van de topspelers in de pioniersjaren van het Belgische hockey. De vreugde en de vitaliteit die hij ontleende aan zijn sport, stonden in schril contrast met zijn baan als consultant. Die dichotomie vormde de aanleiding voor het schrijven van het boek New Leaders. Het vangt aan met vaststellingen uit de arbeidssociologie: we krijgen een overdosis aan prikkels en informatie, waardoor we onophoudelijk met veel bezig zijn zonder productief te handelen. We merken het zelf in onze omgeving. Vraag iemand hoe het met hem of haar gaat, en het antwoord luidt al te vaak: "Druk!" Leidinggevenden laten nog te vaak talenten onbenut. Twee groepen werknemers vallen op: de minderheid die ontzettend gemotiveerd blijkt en de minderheid die helemaal niet gemotiveerd is. Zowat de helft van de arbeidskrachten zit tussen die twee uitersten in en blijft onder de radar. Voor die grote groep kan aansturing het verschil maken. New Leaders waarschuwt voor de negatieve aspecten van het ego. Kritisch zelfonderzoek, dat uitmondt in een optimistischer denken en het ontwikkelen van positieve patronen, is van belang. Jacquet legt compact uit hoe dat te bewerkstelligen. Zelf verantwoordelijkheid nemen werkt nog te vaak verlammend, terwijl er juist een bevrijdende kracht van kan uitgaan. De auteur is niet naïef: niet alle situaties hebben we zelf in de hand. Denk maar aan zij die ontslagen zijn ten gevolge van de coronapandemie. We kunnen wel invloed uitoefenen op de wijze waarop we reageren op die situaties. Ook is het nuttig je werk niet langer te beschouwen als louter een transactie, waarbij arbeid wordt ingeruild voor een som geld. Veel lonender is het je baan te zien als een ambacht. Een interessant fenomeen is het Obama-syndroom. Simpel gesteld komt het erop neer dat we overschatten hoeveel talent en kwaliteiten nodig zijn om een goede leider te worden. Goed leiderschap is immers voor velen weggelegd. Aan de hand van een model met drie mindsets en vier intenties werkt de schrijver zijn visie op goed leiderschap uit.