Vorige maandag startten dertig leerlingen van Groenhout, een nieuwe ervaringsgerichte middelbare school in Antwerpen, met de inrichting van hun klaslokalen. "Wij willen de kinderen mee laten bepalen in welke omgeving ze les willen volgen," zegt Kristien Caris, een van de drie leercoaches. "Ook de ouders hebben de afgelopen weken hun handen uit de mouwen ...

Vorige maandag startten dertig leerlingen van Groenhout, een nieuwe ervaringsgerichte middelbare school in Antwerpen, met de inrichting van hun klaslokalen. "Wij willen de kinderen mee laten bepalen in welke omgeving ze les willen volgen," zegt Kristien Caris, een van de drie leercoaches. "Ook de ouders hebben de afgelopen weken hun handen uit de mouwen gestoken en onze ruimtes, die al enige tijd leegstonden, opgeknapt." Groenhout is een initiatief van de ouders van 't Speelscholeke uit Deurne. Drie jaar geleden staken ze de koppen bijeen om volgens dezelfde opvoedingsprincipes op eigen houtje een middelbare school op te richten. Ze vonden in het huidige aanbod hun gading niet. Een volledig zelfstandige school bleek echter niet haalbaar. "Je moet dan over meer dan tweehonderd leerlingen beschikken, terwijl wij doelbewust kleinschalig willen werken," zegt Caris. "Daarom sloten we ons aan bij het stedelijk onderwijs. De Antwerpse schepen Kathy Lindekens ( SP.A) reageerde enthousiast op ons maatschappelijk project in Borgerhout, waar het aanbod van algemeen secundair onderwijs (ASO) wegkwijnt. Jammer genoeg bleek in de buurt niet meteen een pand beschikbaar, zodat we voorlopig onderdak kregen in Deurne. Groenhout kost de staat geen cent extra. Het ministerie van Onderwijs betaalt de drie leerkrachten, terwijl de stad uit de gewone begroting voor huisvesting - een leegstaande verdieping van het Centrum voor Leerbegeleiding ( CLB) - voor een secretaresse en een poetsvrouw zorgt. Daarnaast krijgt de school de klassieke werkingstoelagen per leerling. De bestaande scholen van het netwerk en het stadsmagazijn stellen hun uitrusting ter beschikking. Caris: "Hoewel het stedelijk onderwijs als inrichtende macht optreedt, behouden wij volledig onze autonomie op pedagogisch vlak. Bovendien geven de eindtermen de vrijheid om onze ervaringsgerichte leermethoden toe te passen. Hun doelstellingen zijn ons op het lijf geschreven." E.P. [{ssquf}]