Decennia lang heeft Joseph Haydn (1731-1809) zijn tijdgenoten geboeid met telkens opnieuw verrassende muziek. Het aantal nieuwigheden dat hij bedacht heeft zowel in het strijkkwartet, waarvan hij als het ware de vader is, als in de symfonische muziek is omzeggens ontelbaar.
...

Decennia lang heeft Joseph Haydn (1731-1809) zijn tijdgenoten geboeid met telkens opnieuw verrassende muziek. Het aantal nieuwigheden dat hij bedacht heeft zowel in het strijkkwartet, waarvan hij als het ware de vader is, als in de symfonische muziek is omzeggens ontelbaar.Zoals de titel Die Tageszeiten laat vermoeden, evoceert Haydn in zijn symfonieën nrs. 6 ( Le Matin), 7 ( Le Midi) en 8 ( Le Soir) de eerste opdracht die hij kreeg van edelman Paul Anton Esterházy bij zijn indiensttreding in 1761 drie stadia van de dag. Uit deze drie vroege symfonieën straalt een aanstekelijk entoesiasme uit, iets wat de muzikanten van Prima La Musica onder leiding van Dirk Vermeulen zeer goed begrepen hebben en op hun beurt overbrengen. Tegelijk met de cd is een luistergids verschenen van professor Ignace Bossuyt met uitleg bij deze heerlijke muziek. De boeiende tijdsschets situeert Haydn te midden van zijn tijdgenoten en geeft zeer gedetailleerde toelichting bij de muziek, zowel voor de amateur als voor iemand die muzikaal geschoold is. Luc Brewaeys (Mortsel, 1959), komponist, dirigent, pianist en muziekregisseur bij de BRTN, was leerling van André Laporte en van Iannis Xenakis. Hij is ongetwijfeld één van de meest kreatieve kopstukken onder de Europese 'levende' komponisten van deze tijd. Dat hij leeft en nog goed ook bewijst zijn vrij gevarieerd oeuvre dat al enkele keren bekroond werd. Met de steun van het Gemeentekrediet werd onlangs een dubbel-cd uitgegeven met orkestwerk van deze briljante Vlaming. Brewaeys irriteert, boeit, ontroert, stoort gevoelige oortjes... maar laat nooit onverschillig. Het aanhoren van dit resoluut modern idioom vergt een flinke dosis ontvankelijkheid vanwege de luisteraar, maar de rijkdom en de complexiteit van harmonie en dissonantie is van die aard dat elke rechtgeaarde melomaan bekoord zal worden door de opeenvolgende klankblokken van deze toonkunstenaar. Muziek is een zaak van perfektie. Dat heeft Luc Brewaeys goed begrepen. Hij maakt het zichzelf en de toehoorder niet gemakkelijk, maar de gevraagde inspanning loont de moeite. MILO DERDEYN Joseph Haydn, Die Tageszeiten - Prima La Musica o.l.v. Dirk Vermeulen (63 min., 795 F) (Eufoda/Davidsfonds) Joseph Haydn, Die Tageszeiten - prof. Ignace Bossuyt (81 blz., 395 F) (Davidsfonds/Leuven) Luc Brewaeys, Orkestwerk - Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen o.l.v. Arturo Tamayo, met Daniel Kientzy (saxofoon), Piet Van Bockstal (hobo), Mireille Capelle (sopraan), Dirk Brossé (tweede dirigent) (Musica Numeris)