Er wordt vaak gesuggereerd dat het restrictieve beleid van de Europese Centrale Bank ( ECB) tot een zeer getemperde groei in 2001 zal leiden, in de orde van grootte van 2%. Nu geleidelijk aan meer informatie over de prestaties van de Belgische en Europese economie in dit jaar beschikbaar wordt, is duidelijk d...

Er wordt vaak gesuggereerd dat het restrictieve beleid van de Europese Centrale Bank ( ECB) tot een zeer getemperde groei in 2001 zal leiden, in de orde van grootte van 2%. Nu geleidelijk aan meer informatie over de prestaties van de Belgische en Europese economie in dit jaar beschikbaar wordt, is duidelijk dat er meer aan het werk is dan het effect van een verkeerd begrepen en te restrictief monetair beleid. Een groei van -1% van het bruto binnenlands product voor 2001 is niet onmogelijk, en we moeten ons erop voorbereiden dat de aangroei van toegevoegde waarde van het ene op het andere jaar terugvalt met zowat 5%. Dat is natuurlijk veel meer dan om het even wie in zijn donkerste dromen had verwacht. Er is dus iets anders aan de gang. Het is misschien aanlokkelijk om de recessie waarin we leven af te doen als de recessie van Osama Bin Laden, ware het niet dat Europa sowieso al op een keerpunt van een aantal ongewoon strenge industriële contracties zit. Elk op zich zouden die geen recessie kunnen veroorzaken. Hierna vat ik de verschillende factoren onder enkele koppen. De samenloop _ eerder toevallig _ creëert de ongewone omslag die we meemaken. En vraagt misschien ook wel ongewone maatregelen. Ook van keynesiaanse aard? Misschien wel. Bin Laden is een aanleiding, geen oorzaak, want de diepe contractie was al bezig. Misschien kunnen politici dankzij Bin Laden overigens maatregelen verkocht krijgen waar ze anders niet aan zouden durven denken. Emiel Van BroekhovenDe auteur is hoogleraar economie aan de Universiteit Antwerpen en voorzitter van de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs.Misschien kunnen politici dankzij Bin Laden maatregelen verkocht krijgen waar ze anders niet aan zouden durven denken.