Zinvol veranderen
...

Zinvol veranderenWilt u een ingrijpende wijziging doorvoeren in uw organisatie, besef dan dat veranderen om te veranderen zinloos is. Een weloverwogen wijziging op basis van concrete gegevens biedt evenwel onbetwistbare voordelen. Het is dan wel nuttig en nodig een aantal belangrijke basisregels in acht te nemen.De doelstelling bepalen. Dit betekent niet dat men het verloop van de veranderingen moet vastleggen tot in de kleinste details ; de beoogde creativiteit en inbreng zouden hierdoor in de kiem gesmoord worden. De referentiewaarden en de regels van het spel moeten daarentegen wel voor iedereen duidelijk zijn.Experimenteren. Geslaagde acties gebeuren altijd na een voorbereidende fase op kleine schaal : de werkruimte, een dienst, een kleine sector. Hoe kleiner de omvang, hoe kleiner de risico's. Het uitgeteste "prototype" kan daarna een inspiratiebron vormen voor de andere afdelingen. En in geval van een mislukking blijven de nadelige gevolgen beperkt.Actief deelnemen. Hoe meer mensen betrokken worden bij het vastleggen van hun eigen organisatie, hoe efficiënter de verandering verloopt.Investeringen. Nieuwe organisatievormen staan niet los van technologische investeringen in de uitrusting. Soms is het heel moeilijk om kleine verantwoordelijke teams in te zetten in bepaalde productieprocessen. Een nieuwe investering biedt een uitzonderlijke opportuniteit die al te vaak vergeten wordt.De ideale werknemer. Initiatief primeert op volgzaamheid, zin voor verantwoordelijkheid is belangrijker dan de bezorgdheid om van bovenuit beschermd te worden. Men zal echter steeds moeten omgaan met dezelfde werknemers. De stijl van het management, een politiek van informatie en vormingsacties dragen ertoe bij dat de houding van de werknemers geleidelijk verandert.Kaderleden motiveren. Als de organisatie verandert, wordt ook de traditionele rol van de kaderleden fundamenteel gewijzigd. Het management moet verschillende acties bedenken om de kaderleden de bedoeling en de voordelen van de veranderingen te laten inzien, zowel voor de onderneming als voor henzelf. Met informatiesessies, gemeenschappelijk overleg en seminaries kunnen de kaderleden gemotiveerd worden.Vertrouwen creëren. Verandering brengt altijd onzekerheid mee. Een klimaat van geloofwaardigheid is altijd noodzakelijk, maar wordt in dit geval onontbeerlijk. Hoe meer vertrouwen het management aan kaderleden en personeel weet te geven, hoe beter de verandering zal verlopen.MILLOT, J.P. ROULLEAU : TRANSFORMER L'ORGANISATION DU TRAVAIL.