WAT als de Oostenrijkse regering niet had geweigerd het VN-Marrakesh-verdrag te ondertekenen? Zou er in België dan aandacht aan zijn besteed? Wellicht niet. Dat zegt veel over de vaak bedroevende manier waarop nationale politici internationale materies opvolgen. In de federale regering maakt de N-VA daar nu stampij over, maar heeft pakweg het kabinet van staatssec...