Hoe verloopt de procedure om zich te verzetten tegen een merkdepot?

Een merk is een onderscheidingsteken om de oorsprong van goederen en diensten aan te duiden. Als we een auto zien met de naam Prius, weten we dat de wagen afkomstig is van de Japanse onderneming die zulke hybride auto's bouwt. Of we ons daarbij onmiddellijk de naam 'Toyota' herinneren, is minder relevant. We weten dat die auto met het merk Prius van een bepaalde onderneming komt en dat is voldoende.
...

Een merk is een onderscheidingsteken om de oorsprong van goederen en diensten aan te duiden. Als we een auto zien met de naam Prius, weten we dat de wagen afkomstig is van de Japanse onderneming die zulke hybride auto's bouwt. Of we ons daarbij onmiddellijk de naam 'Toyota' herinneren, is minder relevant. We weten dat die auto met het merk Prius van een bepaalde onderneming komt en dat is voldoende. De bescherming die een merk biedt, ontstaat niet automatisch. Het merk dient ingeschreven te zijn in het 'territorium' waar de merkhouder bescherming wil. Als Toyota geen auto's van het merk Prius op de markt wil brengen in de Benelux, kan het zich de tijd en de moeite besparen om het merk daar te laten registreren. Opgelet: er bestaan geen Belgische, Nederlandse of Luxemburgse merken, maar enkel Beneluxmerken die bescherming bieden in de drie landen samen. Wie een Beneluxmerk wil registreren, kan daarvoor terecht bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, de overheidsinstelling die belast is met de inschrijving van de Beneluxmerken en het beheer van het merkenregister. U kunt een merk zelf deponeren via de website (www.boip.int), maar vaak is het beter zich te laten helpen door een merkengemachtigde (bijvoorbeeld www.bmm.eu). Het Benelux Bureau onderzoekt of het aangevraagde merk een onderscheidend vermogen heeft voor de waren en diensten waarvoor het wordt aangevraagd. Anders wordt de inschrijving van het merk geweigerd. Zo weigerde het Franse merkenbureau INPI meer dan 50 depots voor het merk 'Je suis Charlie' kort na de terroristische aanvallen in Parijs van januari 2015. 'Je suis Charlie' wordt door het publiek niet opgevat als een teken dat de oorsprong van waren of diensten aanduidt. Als het Bureau een merk aanvaardt, hebben andere partijen nog het recht binnen de twee maanden oppositie aan te tekenen tegen de merkaanvraag. Een onderneming die het merk Prius deponeert voor auto's, mag een oppositie van Toyota verwachten. Het Benelux Bureau zal zich over de oppositie van Toyota buigen en een beslissing vellen. Logischerwijze zal het Benelux Bureau de oppositie gegrond verklaren en de aanvraag weigeren omdat het aangevraagde merk identiek is aan het merk van Toyota dat is ingeschreven voor identiek dezelfde goederen. Tom Heremans is de auteur van 100 marketingvragen juridisch beantwoord, Intersentia, 2014. Hebt u een juridische vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar benny.debruyne@trends.be.Tom Heremans