Het IPCC-rapport is ondubbelzinnig over de ernst van de klimaatopwarming. De recente overstromingen in ons land en de bosbranden in heel Europa zetten dat kracht bij. Voor het wereldwijde fina...

Het IPCC-rapport is ondubbelzinnig over de ernst van de klimaatopwarming. De recente overstromingen in ons land en de bosbranden in heel Europa zetten dat kracht bij. Voor het wereldwijde financiële systeem zijn daar ernstige risico's aan verbonden, maar de banken en andere financiële spelers brengen die onvoldoende in rekening. Daarom heeft oud-bankier Frank Van Gansbeke voorstellen uitgedokterd om de klimaatrisico's te verankeren in de modellen en praktijken waar het financiële systeem op draait. Zo moeten de waarderingsmodellen van investeerders en kredietverschaffers het klimaat en de CO2-voetafdruk van bedrijven mee verrekenen. Daarnaast kunnen de centrale banken nog veel doen om hun beleid en hun toezicht te vergroenen. Tot slot moet een mondiale klimaatmunt, uitgegeven door het IMF, landen stimuleren om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen.