Het Canadese Silver Wheaton is een streamingbedrijf dat overeenkomsten sluit met mijnondernemingen om de toekomstige opbrengst van mijnen te kopen. Bij het afsluiten van de deal betaalt het een afgesproken som en bij de start van de leveringen volgt nog een betaling. Silver Wheaton concentreerde zich aanvankelijk op zilver, maar intussen is het aandeel van goud in de groepsinkomsten opgelopen tot 37 procent. Tegen 2019 zal dat toenemen naar 43 procent.
...

Het Canadese Silver Wheaton is een streamingbedrijf dat overeenkomsten sluit met mijnondernemingen om de toekomstige opbrengst van mijnen te kopen. Bij het afsluiten van de deal betaalt het een afgesproken som en bij de start van de leveringen volgt nog een betaling. Silver Wheaton concentreerde zich aanvankelijk op zilver, maar intussen is het aandeel van goud in de groepsinkomsten opgelopen tot 37 procent. Tegen 2019 zal dat toenemen naar 43 procent. Het zilver en het goud dat Silver Wheaton aankoopt, wordt meestal gewonnen als bijproduct van basismetalen. Het bedrijf heeft 22 afnameovereenkomsten en investeerde in zeven ontwikkelingsprojecten. Belangrijke partners zijn Goldcorp, Barrick, Lundin Mining, Primero Mining, Glencore en Vale. 2015 was operationeel een recordjaar voor Silver Wheaton, omdat het enkele nieuwe, grote streamingovereenkomsten afsloot. Het produceerde over het volledige boekjaar 47,7 miljoen ounce zilverequivalent (30,7 miljoen ounce zilver en 228.800 ounce goud), of 35 procent meer dan het vorige boekjaar. De verkochte hoeveelheid kwam met 41,6 miljoen ounce ruim een kwart hoger uit dan in 2014. Toch bleef de omzetstijging door de lagere goud- en zilverprijzen beperkt tot 5 procent. De aangepaste nettowinst lag met 210,4 miljoen dollar 22 procent lager dan een jaar eerder. Dit jaar zal de productie op 54 miljoen ounce zilverequivalent uitkomen, en voor de komende vijf jaar wordt op gemiddeld 52 miljoen ounce gerekend. Een belastinggeschil met de Canadese overheid hangt wel als een donkere schaduw boven Silver Wheaton. Doordat het werkt met buitenlandse dochtermaatschappijen, wordt de winst die ze realiseren, in het buitenland belast. De Canadese fiscus is het daarmee niet eens. De verschuldigde belasting zou 201 miljoen Canadese dollar bedragen. Silver Wheaton ging in beroep, maar het is wettelijk verplicht de helft van het verschuldigde bedrag (191,7 miljoen Canadese dollar) over te maken. Gelukkig volstaat een bankwaarborg. Meer dan waarschijnlijk volgt een minnelijke schikking. In het slechtste geval moet Silver Wheaton het systeem met buitenlandse dochtermaatschappijen opdoeken. De groep keert een vijfde van de gemiddelde operationele kasstroom van de afgelopen vier kwartalen uit. De operationele kasstroom bleef tijdens het boekjaar 2015 op jaarbasis zo goed als ongewijzigd op 431,4 miljoen dollar. Dat levert voor de aandeelhouders een kwartaaldividend van 5 dollarcent per aandeel op. Silver Wheaton kreeg in september toestemming om tot 5 procent van het aantal uitstaande aandelen in te slaan. Tot nu zit het aan 0,7 procent van de aandelen. De groep sloot het boekjaar af met 103 miljoen dollar aan liquiditeiten. Een openstaande kredietlijn waar ze nog 1,47 miljard dollar uit kan putten, werd onlangs verlengd tot februari 2021. Het bedrijfsmodel met beperkte operationele risico's maakt dat streamingbedrijven met een premie noteren, maar Silver Wheaton heeft nog flink wat opwaarts potentieel. Het aandeel noteert tegen 1,6 keer de boekwaarde. Het belastinggeschil is wel een factor om rekening mee te houden. Danny Reweghs