Het Federaal Planbureau verhoogde vorige week zijn prognose voor de economische groei in België in 2011 tot 2 procent. Gelijktijdig verhoogde het IMF zijn vooruitzichten voor de economische groei in de Verenigde Staten tot 3 procent en voor de wereldeconomie tot 4,4 procent.
...

Het Federaal Planbureau verhoogde vorige week zijn prognose voor de economische groei in België in 2011 tot 2 procent. Gelijktijdig verhoogde het IMF zijn vooruitzichten voor de economische groei in de Verenigde Staten tot 3 procent en voor de wereldeconomie tot 4,4 procent. "Blijkbaar is men nu veel optimistischer over de Amerikaanse economie dan in de herfst van vorig jaar. Dit is een gevolg van de politiek van kwantitatieve versoepeling van de Fed, van de verlenging van bepaalde belastingreducties en andere stimuleringsmaatregelen", zegt Paul Becue, general manager van Euler Hermes Services Belgium. "En betere vooruitzichten in de VS - nog altijd goed voor 23 procent van het wereldwijde bbp - betekenen een sterkere wereldeconomie." Euler Hermes publiceerde vorige week zijn groeivooruitzichten voor 2011, en die liggen substantieel lager dan die van het IMF. De kredietverzekeraar verwacht dat de wereldeconomie in 2011 zal groeien met 3 procent en de Amerikaanse met 2,2 procent. In beide gevallen gaat het om lagere groeicijfers dan in 2010. Ook kredietverzekeraar Coface had eerder cijfers gepubliceerd die wijzen in de richting van een groeivertraging. Becue heeft bedenkingen bij de optimistische vooruitzichten van het IMF: "Het valt nog af te wachten of de voorspelde groei in de VS gehaald wordt: de huizenprijzen blijven laag en de werkloosheid hoog. Dat kan, in combinatie met de sterk stijgende grondstoffenprijzen, een negatieve impact op de consumptie hebben." Wat België betreft, oordeelt Becue dat het optimisme vooral ingegeven is door het stijgende ondernemersvertrouwen, zowel bij ons als in Duitsland. "Ik betwijfel of de economische groei in België echt 2 procent zal bedragen", zegt Becue. "Onze schatting van 1,5 procent is misschien aan de voorzichtige kant, maar als we ze verhogen, zal het naar 1,8 procent zijn, niet hoger." In België weegt vooral de politieke patstelling op de groeivooruitzichten, maar ook de nervositeit over Belgische overheidsobligaties speelt een rol. Op wereldvlak vormen de stijgende olie- en voedselprijzen, en het inflatoire effect ervan, de grootste bedreiging. "In China gaat 30 procent van de consumptie-uitgaven naar voeding. Een toename van de prijzen weegt er veel zwaarder door dan in Europa." Voor Europa ziet Becue twee grote gevaren, die het sentiment snel kunnen omkeren. "De financiële gezondheid van de banken blijft één groot vraagteken. Hoe solide zijn onze banken? En de schuldenlast in bepaalde landen van de eurozone is erg groot. De grootste besparingen moeten worden gedaan door de zwakste landen. Dat is zeer anti-keynesiaans. Momenteel is het vertrouwen bij ondernemers en consumenten goed, maar er is niet veel nodig om de stemming te doen omslaan." PATRICK CLAERHOUT