Het Ruisbroekse Silt - in handen van Dredging International (60%) en de Vlaamse Milieuholding (40%) - voldoet volgens de bestendige deputatie aan de wettelijke normen. Toch liepen de voorbije maanden bij het Nielse gemeentebestuur heel wat klachten binnen over geurhinder afkomstig van Silt. Volgens de provincie is er vooralsnog geen reden om de vergunning van het bedrijf in te trekken. Het gemee...

Het Ruisbroekse Silt - in handen van Dredging International (60%) en de Vlaamse Milieuholding (40%) - voldoet volgens de bestendige deputatie aan de wettelijke normen. Toch liepen de voorbije maanden bij het Nielse gemeentebestuur heel wat klachten binnen over geurhinder afkomstig van Silt. Volgens de provincie is er vooralsnog geen reden om de vergunning van het bedrijf in te trekken. Het gemeentebestuur is allesbehalve tevreden met het antwoord van de bestendige deputatie en vraagt de aanstelling van twee deskundigen. "Ik vind het merkwaardig dat alleen Niel klaagt," zegt Silt-ingenieur Jef De Brabandere. "Van Puurs, toch ook vlakbij, hebben we in die negen jaar dat we hier actief zijn nog geen enkele klacht ontvangen." De ingenieur beklemtoont dat het bedrijf er alles aan doet om de normen na te leven. "Bij de verwerking van het slib passen we de meest geavanceerde technieken toe. We voldoen daarmee niet alleen aan de vergunningsvoorwaarden, maar ook aan het voorzorgsprincipe," verzekert hij. De roeping van het bedrijf uit Ruisbroek stoelt op het recycleren van de groeiende berg slibafval. "Met gespecialiseerde technieken verwerken we jaarlijks 100.000 ton baggerslib en 70.000 ton zuiveringsslib. Baggerslib recycleren we doorgaans tot grond die wordt afgezet bij tuincentra en gemeenten, die er parken mee aanleggen en dijken mee verhogen," stelt De Brabandere.Via versnelde compostering zet Silt ongeveer 20% van het zuiveringsslib om in N-VIRO, een kalkmeststof. "Deze neutrale bodemverbeteraar exporteren we voornamelijk naar Noord-Afrika. Wat overblijft, dient als opvulling van kleiputten," aldus de ingenieur. Waarom ligt Silt dan onder vuur? "Wij hebben de strengste milieureglementering in Vlaanderen. Omwonenden mogen ons maximaal 2% van de tijd gewaarworden. Ik geef toe, het is een hinderlijke geur. Maar er zijn hier aan het kanaal nog bedrijven gevestigd die geurhinder veroorzaken," verdedigt De Brabandere zich.Dat de provincie de vergunning intrekt of Silt zal sluiten, lijkt ondenkbaar. De Brabandere: "We stellen alles in het werk om de geurhinder zo veel mogelijk te beperken. We zijn altijd bereid de nodige aanpassingen te doen. Ik wacht daarom met een gerust hart het rapport af van de onafhankelijke deskundigen."