Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (SP.A) wil tegen 2010 het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer zien dalen van 70 % naar 60 %. Samen met Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters (CD&V) kondigt ze voor 2006 meteen 18 miljoen euro investeringen aan in verkeerstechnische maatregelen voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer.
...

Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (SP.A) wil tegen 2010 het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer zien dalen van 70 % naar 60 %. Samen met Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters (CD&V) kondigt ze voor 2006 meteen 18 miljoen euro investeringen aan in verkeerstechnische maatregelen voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer. De oppositie laat amper van zich horen. Het lijkt wel of iedereen tevreden is met dergelijke maatregelen. Of toch niet? Professor Eddy Van de Voorde (Universiteit Antwerpen), een van onze meest gerespecteerde vervoerseconomen, laakt het beleid: "Geld besteden aan openbaar vervoer is niet principieel een goede zaak. Maar openbaar vervoer is de heilige koe van de Vlaamse politici, zoals het gratisbeleid dat vroeger was."EDDY VAN DE VOORDE (UA). "Elke investering van de overheid moet gewikt en gewogen worden op zijn resultaten. Kunnen we aantonen dat die 18 miljoen euro ten bate komt van de mobiliteit én voldoende om andere investeringen - zoals in onderwijs - niet te doen? Neen. Die investering gebeurt blindelings, omdat het nu eenmaal mooi staat. Ik heb soms de indruk - en niemand kan me met wetenschappelijke argumenten tegenspreken - dat het autoverkeer weliswaar wordt gestremd, maar dat er geen noemenswaardige toename van het openbaar vervoer gebeurt." VAN DE VOORDE. "Ik heb de indruk dat De Lijn piekmomenten extrapoleert naar langere periodes en een vermenigvuldiging toepast van het aantal reizigers op het aantal gratis abonnees. Ik zag ooit een hoge ambtenaar krijtwit worden, toen ik suggereerde dat De Lijn zijn cijfers bijkleurde. Ondertussen zie ik in het landelijke dorp waar ik woon, voor het eerst regelmatig bussen rijden. Meer nog, men schakelt accordeonbussen in voor een handvol passagiers! Ik vraag me af hoe die in de statistieken terechtkomen." VAN DE VOORDE. "Waar is de minister mee bezig? Dat is economisch gewoon nonsens. Op een bepaald moment worden investeringen zinloos. Deze minister heeft een probleem: ze heeft amper andere bevoegdheden en kan alleen scoren als er meer openbaar vervoer komt. Ten koste van alles. Er is dringend nood aan een wetenschappelijke benadering van het Vlaamse mobiliteitsbeleid." H.B.