Er toert dezer dagen een Belg door de landen van de vroegere Sovjet-Unie. De missie van Jean-Pierre Contzen (64): de kerncentrales in de ex-USSR beveiligen tegen de millenniumbug.
...

Er toert dezer dagen een Belg door de landen van de vroegere Sovjet-Unie. De missie van Jean-Pierre Contzen (64): de kerncentrales in de ex-USSR beveiligen tegen de millenniumbug. Men zou Jean-Pierre Contzen een wetenschappelijk wereldreiziger kunnen noemen. Eén blik op zijn curriculum vitae is voldoende om versteld te staan van de lange reeks functies die hij al in de wetenschappelijke wereld uitoefende. Vandaag staat hij als speciale raadsman Europees commissaris Hans van den Broeck bij. En begin dit jaar stelde hij voor het Internationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie in Moskou een programma op om kerncentrales voor te bereiden op de millenniumbug. "De hulp die ik bied, is tweeërlei," zegt Contzen. "Naast het methodologisch aspect zorg ik ook voor het vervangen van de processors die jaren geleden... door het Westen werden geleverd." Maar de doelstellingen van het Centrum in Moskou gaan verder dan dat. "We willen niet alleen voor een nucleair evenwicht zorgen tussen de verschillende republieken, we trachten vooral te voorkomen dat chemische of biologische technologie in handen van terroristen valt."Jean-Pierre Contzen begon zijn carrière als burgerlijk ingenieur en reserveofficier van het Belgisch leger in het Onderzoekscentrum voor Kernenergie in Mol. Na zijn legerdienst bleef hij in Mol werken aan verscheidene projecten rond de bestudering van kernreactoren. Zes jaar later ging hij in Parijs werken voor de ELDO (European Launcher Development Organisation), een voorloper van de ESA (European Space Agency). Later stapte hij over naar het domein van de telecommunicatiesatellieten en werd adjunct-directeur van de ESRO (European Space Research Organisation). In 1974 keerde hij terug naar Brussel. Hij werkte er voor de Europese Commissie, waar hij een jaar lang een verkennende studie leidde voor het Europees Onderzoekscentrum. "Na de crisis in Suez deden we onderzoek naar het gebruik van koolwaterstof als schone brandstof voor de transportsector," merkt hij op. "Hoe grappig om te zien dat 25 jaar later sommige autoconstructeurs dit werk hebben voortgezet en nu motoren ontwikkelen die op waterstof draaien." Een volgende stap in zijn carrière bracht hem aan het hoofd van de dienst programma's van het Europees Onderzoekscentrum in Brussel. In 1981 werd hij er directeur van de dienst Wetenschappelijk en Technisch Beleid. Vijf jaar later werd hij benoemd tot algemeen directeur.Tussen twee vliegreizen door neemt hij de tijd voor een vakantie in de Haute-Savoie, om er zijn batterijen op te laden, zijn passie voor de fotografie uit te leven en te luisteren naar één van de 635 werken van Mozart die hij als fervent verzamelaar bezit.