Welke sector is in Limburg even sterk als de automobielwereld ? Het toerisme.
...

Welke sector is in Limburg even sterk als de automobielwereld ? Het toerisme.Eind 1994 zorgde het toerisme in Limburg voor 21.052 jobs. Daarmee is de sector er op het gebied van jobcreatie even belangrijk als de automobielconstructie. Dat blijkt uit een studie van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij ( Gom). Echt euforisch klinkt de Gom echter niet. Immers, "er tekent zich momenteel een mogelijke vertraging uit waarvan de juiste betekenis nog moet worden ingeschat." Zo blijkt het sociaal toerisme de voorbije jaren ingekalfd te zijn in Limburg. Campings en bungalowparken lijden onder het dalend overnachtingscijfer. Daarnaast is er het gehakketak over Center Parcs in Lanklaar, de druk op het bestedingspatroon van de toerist en de bedreiging van de groene ruimte, toch hét uithangbord van de provincie van het bronsgroen eikenhout. Dat Limburg, na West-Vlaanderen, de tweede toeristische provincie van Vlaanderen is, is al langer gekend. Nu plakt de Gom-studie daar ook cijfers op. Zo werd in 1995 niet minder dan 2,5 miljard frank geïnvesteerd in de Limburgse toeristische infrastructuur. De restaurants en de drankversterkende bedrijven namen daarvan, met respectievelijk 713 en 661 miljoen frank, het merendeel voor hun rekening. Maar ook in de uitbouw van de sportaccomodatie stak Limburg in 1995 432 miljoen frank. Dat alles rendeert, zo leert de Gom-studie. Terwijl Limburg in 1975 675.000 toeristische overnachtingen noteerde, explodeerde dat cijfer in 1993 mee dankzij de bungalowparken in Peer en Lommel tot 4 miljoen.Toch lijkt 1993 een scharnierjaar te zijn geweest voor Limburg. Sinds dat recordjaar verloor het sociaal toerisme waaronder de bungalowparken 115.000 overnachtingen, de campings zelfs 145.000. Erger nog, de voorbije twee jaar overnachtten 300.000 Nederlanders minder in Belgisch-Limburg. Gelukkig hebben in dezelfde periode meer Belgen Limburg ontdekt. Bovendien is het hoeve- en plattelandstoerisme zich ook in de oostelijke provincie aan het ontwikkelen. Positief is dan weer het omzetcijfer van de Limburgse toerismesector : tussen 1987 en 1995 ging het van 9,5 naar 18,8 miljard frank. Ook de investeringen stegen : van 300 miljoen frank in 1975 naar een jaarlijks gemiddelde van 1,5 miljard frank sinds 1986. 1987 tekende dé investeringspiek van 3 miljard frank. Ook de overheid stak de voorbije jaren veel in het Limburgs toerisme. Alleen al het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ( Efro), investeerde tussen 1987 en 1996 674 miljoen frank. Desondanks roept de Gom toch op tot realisme : "Het zou best kunnen dat de toeristische sector zich op dit ogenblik op een kruispunt bevindt. Bezinning dringt zich op."TOERISME IN LIMBURG Even sterk als de automobielsector.