"Davy heeft op zijn 27ste al meer bereikt dan ik op mijn 54ste", zegt Patrick Kestens over zijn zoon die even weer in Limburg is. Vader Kestens schopte het nochtans met een diploma houtbewerking van magazijnier bij de steenkoolmijnen tot een topfunctie bij de aluminiumproducent Alcoa en later tot mede-eigenaar van de kunststoffenspecialist Duolim. Sinds 2014 is hij aan boord bij de investeringsmaatschappij LRM en is hij CEO van Corda INCubator in Hasselt waar hij start-ups begeleidt. "Dat heeft mijn zoon niet meer nodig. Ik zou niet weten wat ik hem nog kan leren."
...

"Davy heeft op zijn 27ste al meer bereikt dan ik op mijn 54ste", zegt Patrick Kestens over zijn zoon die even weer in Limburg is. Vader Kestens schopte het nochtans met een diploma houtbewerking van magazijnier bij de steenkoolmijnen tot een topfunctie bij de aluminiumproducent Alcoa en later tot mede-eigenaar van de kunststoffenspecialist Duolim. Sinds 2014 is hij aan boord bij de investeringsmaatschappij LRM en is hij CEO van Corda INCubator in Hasselt waar hij start-ups begeleidt. "Dat heeft mijn zoon niet meer nodig. Ik zou niet weten wat ik hem nog kan leren." In San Francisco leidt Davy Kestens Sparkcentral, een softwareplatform dat grote bedrijven helpt te communiceren met klanten via kanalen zoals sms, sociale media en mobiele apps. Hij haalde al 17,6 miljoen dollar op en Sparkcentral heeft een kleine 100 medewerkers. Niet slecht voor iemand die twee keer moest blijven zitten in het middelbaar. "Ik weet niet meer goed welke schooljaren", zegt Davy Kestens. "Het vierde en het vijfde", pikt zijn vader in. "Dat weet ik nog goed genoeg, ik heb toen vaak de leraren moeten aanhoren. 'Het gaat nooit iets worden met Davy. Zou hij niet beter leren lassen? Dan brengt hij toch nog iets bij aan de maatschappij.' En nu wil zijn school niks liever dan dat hij er komt spreken, en zijn ze trots dat ze hem 'zo goed hebben begeleid'. (lacht)" PATRICK KESTENS. "Toen hij begin 2012 het plan had om in de VS een bedrijf op te bouwen, ben ik meegereisd. In de eerste plaats om mijn vrouw gerust te stellen, maar ik was geen oppas. 's Avonds of 's middags aten we samen en was ik zijn klankbord. De vergaderingen met investeerders en eerste zakenpartners heeft Davy volledig alleen gedaan, en alle beslissingen heeft hij zelf genomen. Ik zag toen dat hij op korte tijd heel veel kon leren." DAVY KESTENS. "De factor geluk mag je nooit onderschatten. En dus moet je de kansen vermeerderen. Meer lottobiljetten kopen, bij wijze van spreken. In mijn geval betekende dat zo veel mogelijk succesvolle mensen ontmoeten en hun advies inwinnen. Ik heb er ook direct een goede advocaat gezocht, die letter per letter mijn contracten overliep en nakeek of de zaken juridisch goed zaten en marktconform verliepen. Dat kostte een bom geld." PATRICK KESTENS. "Davy onderhandelde altijd al goed. Het gras afrijden of de auto wassen, daar moest extra zakgeld tegenover staan. Als ouder moet je vertrouwen hebben. 'Versmodder uw geld niet', dat is het enige wat ik hem op het hart drukte toen hij besliste naar San Francisco te trekken. Dankzij Davy zit ik nu ook regelmatig daar. Ik vind de vibe er fantastisch. Via zijn eerste contacten heb ik ook een apart netwerk uitgebouwd. LRM vroeg aan Davy in de beginjaren om eens een aantal Belgen te gidsen door Silicon Valley. Hij zei dat hij daar geen tijd voor had, maar dat ik daar wel af en toe was en mensen kende. Zo is de bal eigenlijk beginnen te rollen en ben ik eerst bij LRM verantwoordelijk geworden voor internationalisering, om de portfoliobedrijven te helpen in hun buitenlandse expansie. Later is dan de vraag gekomen om ook Corda INCubator op te zetten." PATRICK KESTENS. "Er is een duidelijke afspraak dat ze mij niks moeten vragen over Davy of Sparkcentral. Als het investeringscomité - waar ik voor alle duidelijkheid geen lid van ben - een vraag heeft, dan moeten ze hem rechtstreeks aanspreken. En ik heb ook geen enkele officiële rol bij Sparkcentral. Ik ben gewoon af en toe een klankbord voor mijn zoon. "Davy heeft ooit een maand voor mij gewerkt, als student. Hij wou een nieuwe laptop en heeft toen bij Duolim aan de band gestaan, eentonig werk. Hij klaagde niet, maar het was wel met een lange lip." DAVY KESTENS. "Op de laatste werkdag heb ik gezegd dat het de eerste en de laatste keer was dat ik voor hem werkte. (lacht) We bellen elkaar meestal kort de zondag, en af en toe zien we elkaar uitgebreider in België of in San Francisco. Dan is het ook moeilijk voor mijn vader om te weten wat er allemaal gebeurt in Sparkcentral." DAVY KESTENS. "Mocht ik geen Belg zijn, dan was Londen of een andere grote Europese stad misschien een logischere keuze. Maar het is niet compleet irrationeel. Vanuit Hasselt ben je snel in Duitsland en Nederland. Er is hier een fantastische campus voor technologiebedrijven en een incubator die ongelofelijk veel jonge mensen aanspreekt. Bovendien zijn we wat bekend in België en dat is een troef bij het aantrekken van talent. "Ik heb het mij wel al eens beklaagd. Nu zitten in Hasselt tien medewerkers, het hadden er eind vorig jaar dertig moeten zijn. Het budget was er. We vonden alleen geen goede mensen die snel genoeg konden beginnen. Eerst moeten ze hun opzeg uitdoen van drie maanden en dan duurt het nog eens een half jaar eer ze volledig ingewerkt zijn. 'We're going to bite the bullet', zei mijn VP of engineering. We hebben die posities dan maar in San Francisco ingevuld. Dat kost ons 40 procent meer en België ziet twintig jobs aan zijn neus voorbijgaan. Dat suckt. "Eigenlijk gaat alles trager in België. En de afschaffing van de proefperiode is een ramp. Iemand ontslaan kost gewoonweg te veel. Elke start-up, of het nu van een beginner is of van een geroutineerde ondernemer, kent een groot verloop. Dat is eigen aan deze business. De fiscaliteit is ook bijzonder complex. In de plaats van de belastingdruk te verminderen vinden ze hier allemaal regeltjes uit opdat mensen een hoger nettoloon krijgen." PATRICK KESTENS. "Ik ben wat beredeneerder, maar zijn leercurve is veel explosiever geweest. Dan heb je niet altijd de luxe van rustig te kunnen nadenken. Ik ben als 17-jarige arbeider begonnen, de promoties waren ongeveer om de drie jaar. Vroeger had ik wel wat mensen onder mij, ongeveer tachtig man, vooral arbeiders. Dat is ook een compleet andere stijl van managen. Die hebben veel directe begeleiding nodig." DAVY KESTENS. "Mijn vader is de ladder opgeklommen. Ik heb een ladder onder mij moeten bouwen en in een starter een groot team uitgebouwd. Ik maakte veel beginnersfouten, ik wist niks van boekhouden of hoe je precies mensen in dienst moet nemen of betalen. Nu heb ik nog een zeer beperkte operationele verantwoordelijkheid, daarvoor heb ik een sterk managementteam uitgebouwd. "Ik ben geen goede manager, of toch geen coach die iedereen persoonlijk begeleidt. Dat is de taak van de rest van het managementteam. Ik ben veeleisend in de doelstellingen, maar ik laat hen vrij in de manier hoe ze dat willen bereiken. Alleen achterklap en office politics tolereer ik niet. Als ik daar lucht van krijg, dan kom ik tussenbeide. Mijn hoofdtaak is beslissen aan welke strategische doelstellingen Sparkcentral zijn geld besteedt. Ik moet ook onze plannen verdedigen bij de investeerders. Maar dat ervaar ik niet als een zware last. We zitten volledig op dezelfde lijn." DAVY KESTENS. "Dat is niet aan de orde. Ik vind het nog altijd heel inspirerend en plezant. Ik ben eigenlijk een machientje aan het bouwen dat snel groeit en niet voortdurend mijn aandacht nodig heeft. Ik ben nu een weekje in België en ze hebben mij eigenlijk nog niet moeten bellen vanuit de VS." PATRICK KESTENS. "Als ik zie hoe Davy zijn team heeft opgebouwd, heb ik er alle vertrouwen in dat hij de juiste beslissingen blijft nemen. Nogmaals: het succes van Sparkcentral is zijn verdienste, niet de mijne. Ik ben enorm trots op hem, net zoals op zijn zus die kinderverzorgster is. De voorbije jaren is Davy fors opgehemeld door de buitenwereld, de 'Vlaamse Mark Zuckerberg'... Soms ben ik wel eens bang voor een even hevige terugslag mocht het toch verkeerd uitdraaien met Sparkcentral. Ik houd me nu een beetje op de achtergrond, maar in dat geval zet ik mij tussen hem en de kritiek. Dat is mijn taak als vader. Ik heb al wat jaren op de teller en kan een stootje verdragen. Ze mogen mij afmaken." DAVY KESTENS. "Je moet niet bang zijn, pa. Dat gaat niet gebeuren." Stijn Fockedey, fotografie Debby Termonia"Mijn vader is de ladder opgeklommen. Ik heb een ladder onder mij moeten bouwen en in een starter een groot team uitgebouwd"