Aktiv-E, het vlaggenschip van de Duitse vermogensbeheerder Ethenea, groeit uit tot een zwaargewicht in de fondsenbranche. De beheerde activa bedragen bijna 8 miljard euro -- een verdrievoudiging sinds 2012. Met een rendement van 5 procent sinds begin dit jaar blijven de beheerders de juiste koers varen in moeilijke omstandigheden.
...

Aktiv-E, het vlaggenschip van de Duitse vermogensbeheerder Ethenea, groeit uit tot een zwaargewicht in de fondsenbranche. De beheerde activa bedragen bijna 8 miljard euro -- een verdrievoudiging sinds 2012. Met een rendement van 5 procent sinds begin dit jaar blijven de beheerders de juiste koers varen in moeilijke omstandigheden. Aktiv-E heeft kenmerken die heel wat particuliere beleggers bekoren: het beheer van het fonds is gericht op de beperking van de volatiliteit. Het deel van de portefeuille dat is belegd in aandelen mag in theorie tot 49 procent bedragen, maar in de praktijk komt het zelden uit boven 30 procent. Bovendien hebben de beheerders hun eigen geld in het fonds geïnvesteerd en zijn ze dus gemotiveerd om de periodes van terugval te beperken. In de moeilijke jaren 2008 en 2011 bedroeg de daling slechts -4 en -2 procent. Aktiv-E heeft geen speciaal compartiment voor institutionele beleggers. Kleine beleggers kunnen er tegen dezelfde voorwaarden op intekenen als grote beleggers. Aktiv-E belegt in de eerste plaats in Europese activa. De beheerders verdelen het kapitaal over veel kleine posities. De goede prestatie van dit jaar is vooral te danken aan een shortpositie op de euro tegenover de dollar. "Het is wellicht de belangrijkste zet die we hebben gedaan sinds de lancering van het fonds", zegt Guido Barthels, een van de drie beheerders. "We verwachten overigens dat de euro de komende maanden nog onder het niveau van de 1,25 dollar zal zakken." Een andere oorzaak van het mooie rendement is de positie in Amerikaanse highyieldobligaties die de beheerders begin dit jaar zijn aangegaan, al hebben ze die begin deze zomer weer afgebouwd. In overeenstemming met de voorzichtige beleggingsfilosofie van de beheerders viel het aandelengedeelte in periodes van geopolitieke spanningen soms terug tot onder de 10 procent van de beheerde activa. Sinds begin september is dat aandeel echter opnieuw gestegen tot meer dan 25 procent. Guido Barthels gelooft dat de rente wellicht nog een hele tijd laag blijft, zowel in Europa als in de VS. Hij blijft ook kritisch over de kwaliteit van het Amerikaanse herstel, dat volgens hem zeer ongelijk verdeeld is. "Wij denken dat Janet Yellen, de voorzitter van de Fed, zich bewust is van dat probleem en dat ze er daarom zeer beducht voor is om de rente snel op te trekken. Voor de komende maanden hebben we ons gepositioneerd om te profiteren van een nieuwe verlaging van de Amerikaanse rente." Op de Europese markten belegt het fonds in bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit (investment grade) en blijft het beleggen in de Europese periferie. "De recente aankondigingen van de Europese Centrale Bank bevestigen de stelling dat de rente in de perifere landen blijft evolueren in de richting van die in de Europese kernlanden." Aktiv-E heeft ook een positie ingenomen op de Zwitserse beurs, na de beslissing van de Zwitserse centrale bank om de koers van de Zwitserse frank tegenover de euro vast te leggen. "Dat zal de centrale bank ertoe dwingen om geld te drukken. Die liquiditeiten zal de koersen van Zwitserse aandelen vroeg of laat in de hoogte duwen." Aktiv-E W Isin-code: LU0431139764 FRÉDÉRIC DINEUR