Volgens The New York Times is midveertigster Esther Dyson "misschien wel de machtigste van die groep mensen wier mening directiebesluiten, productontwikkeling en aandelenkoersen van grote multinationals kan veranderen." De eigenares van EDventure Holding geeft onder meer de nieuwsbrief Release 1.0 uit. Haar eerste boek noemde ze dan ook Release 2.0, een titel die in de vlug tot stand gebrachte ve...

Volgens The New York Times is midveertigster Esther Dyson "misschien wel de machtigste van die groep mensen wier mening directiebesluiten, productontwikkeling en aandelenkoersen van grote multinationals kan veranderen." De eigenares van EDventure Holding geeft onder meer de nieuwsbrief Release 1.0 uit. Haar eerste boek noemde ze dan ook Release 2.0, een titel die in de vlug tot stand gebrachte vertaling behouden bleef. Dyson verkent de belangrijkste maatschappelijke segmenten (waaronder werk, onderwijs en privacy). Steevast peilt ze naar de invloed van de geïnformatiseerde wereld in het algemeen en van Internet in het bijzonder. Ze stelt gerust én waarschuwt. Enerzijds wijst ze erop dat we moeten openstaan voor de vele mogelijkheden van de pc en het Net. Anderzijds maant ze ons aan te waken over het gebruik ervan. Democratie, mensenrechten en privacy mogen niet te grabbel gegooid worden. Neem nu het onderwijs. Ze bezingt de enorme mogelijkheden, maar voegt er ontnuchterend aan toe dat amper 14 procent van de klaslokalen in de Amerikaanse basisscholen een Internet-aansluiting hebben. Gemiddeld zijn er nog geen tien computers per 100 schoolkinderen (met of zonder Netverbinding). We vrezen dat de Belgische cijfers zo belabberd zijn, dat Dyson ons meteen bij de ontwikkelingslanden indeelt. Pc en aansluiting volstaan overigens niet. Ook de onderwijsmethoden zijn toe aan een ingrijpende verandering. Welke pedagogen en didactici hebben een visie op lesgeven in cyberspace? Voor het bedrijfsleven gelooft ook Dyson in een doorgedreven outsourcing. We staan nog maar aan het begin van die evolutie. Het freelancen daarentegen zal niet zo'n hoge vlucht nemen, voorspelt ze. Alle technische troeven van de on line-maatschappij ten spijt, zullen de meeste mensen liever een rustige baan willen en zich alleen op het werk zelf concentreren, niet op de voortdurende jacht op opdrachten. Twee complementaire boeken. Primo: het geestig en gevatte Handboek voor de nerd, over de onverbeterlijke computerfreaks en hun (onverwacht verre) voorlopers. Secundo: de stap-voor-stap Handleiding Internet in de serie 101 succesvolle tips, een toegankelijke no nonsense-leidraad, van het kiezen van de modem en de provider tot het surfen en on line chatten. Esther Dyson, Release 2.0. Contact, 270 blz., 800 fr. Max de Bruijn, Handboek voor de nerd. Prometheus, 128 blz., 295 fr. Chris Lewis, Handleiding Internet. Kosmos/Z&K, 72 blz., 300 fr.LDD