Eurocontrol is een intergouvernementele organisatie van 39 lidstaten, die diverse taken op zich neemt. Ze regelt het Europese luchtvaartverkeer om vertragingen te beperken en de veiligheid van de vluchten te garanderen. Ze zorgt er ook voor dat het luchtruim optimaal wordt benut om de vliegcapaciteit te vergroten en de economische kosten en de milieuhinder zo laag mogelijk te houden. Om die opdracht goed te vervullen, steunt Eurocontrol sterk op prognoses, bijvoorbeeld van het aantal vluchten, de uitstoot,...

Eurocontrol is een intergouvernementele organisatie van 39 lidstaten, die diverse taken op zich neemt. Ze regelt het Europese luchtvaartverkeer om vertragingen te beperken en de veiligheid van de vluchten te garanderen. Ze zorgt er ook voor dat het luchtruim optimaal wordt benut om de vliegcapaciteit te vergroten en de economische kosten en de milieuhinder zo laag mogelijk te houden. Om die opdracht goed te vervullen, steunt Eurocontrol sterk op prognoses, bijvoorbeeld van het aantal vluchten, de uitstoot, opstoppingen in de luchthavens, enzovoort. David Marsh: "De prognoses worden gemaakt op basis van de beschikbare gegevens. En dat zijn er veel: op drukke dagen vliegen er ongeveer 30.000 toestellen boven Europa en voor elk van die vluchten moeten we weten om welk type toestel het gaat, waar het vandaan komt, waar het naartoe vliegt, hoe hoog en hoe snel het wellicht zal vliegen, over welke plaatsen het vermoedelijk zal vliegen en nog veel meer. Zo krijgen we dagelijks zowat vijftien miljoen geactualiseerde parameters te verwerken." Statistische software is een must om die complexe situatie te beheren. "Met die programma's kunnen we onze prognoses verfijnen door bijvoorbeeld analyses te maken per marktsegment of per geografisch gebied. We kunnen de luchtvaartmaatschappijen ook helpen hun planningsmethode te verbeteren, om vertragingen tot een minimum te herleiden en zoveel mogelijk passagiers te vervoeren. Of we kunnen de vluchtroutes aanpassen om beter in te spelen op de veranderende vraag." Marsh geeft concrete voorbeelden. "We zijn erin geslaagd om van de zakelijke luchtvaart het segment met de grootste stijging in aantal vluchten te maken. Dat had een invloed op het beheer van het luchtruim. Verder zorgde vooral de Saoedische luchtvaartmaatschappij voor een toename in het aantal vluchten boven Europa deze zomer. Omdat het Libische luchtruim niet meer toegankelijk was, vloog de maatschappij via Malta en dat heeft uiteraard een effect op de bezetting van het luchtruim." Is data-analyse de jongste jaren belangrijker geworden bij Eurocontrol? "Zeker. De gegevens zijn meer geïntegreerd dan vroeger, de analysetools zijn krachtiger en gebruiksvriendelijker geworden en vooral: we weten nu beter wat we moeten analyseren. Soms zijn niet de prognoses zelf van belang, maar de voorspelbaarheid van sommige parameters. Neem bijvoorbeeld de transporttijd tussen het landen en uitstappen. We hoeven niet te weten of dat tien minuten of vier minuten zal duren, maar wel dat zoiets voorspelbaar is met een kleine foutenmarge."