Herman Daems, Trends-minister van Begroting en Financiën.
...

Herman Daems, Trends-minister van Begroting en Financiën. Hebt u commentaar op deze rubriek?Mail dan naar trends@trends.be Philippe Vlerick. "Er is een verband tussen de dure olie en het feit dat de Europese Commissie voor de tweede maal in een halfjaar tijd haar groeiprognose voor de economie van de eurozone naar beneden toe bijstelt. Lagere groei betekent hogere werkloosheid en oplopende begrotingstekorten. Het gevolg daarvan is dat de Lissabon-doelstelling om tegen 2010 de meest performante kenniseconomie ter wereld te zijn, in geen lichtjaren zal worden gehaald. Maar de hoofdoorzaak daarvan is niet de hogere olieprijs, maar het gebrek aan politieke moed om in het 'oude' Europa, dat van de vijftien, hervormingen door te voeren. De vroegere premier van Groot-Brittannië Margaret Thatcher zei ooit: 'You have to accelerate the inevitable'. We zullen ons sociale systeem moeten aanpassen aan de veranderende omgeving. Hoe later we dit doen, hoe pijnlijker die noodzakelijke ingrepen zullen zijn. "Daarom pleit ik voor een Europese aanpak van die noodzakelijke hervormingen. Ten eerste om te vermijden dat de lidstaten elkaar daarop gaan beconcurreren, maar ook omdat de nationale politici het excuus nodig hebben van een Europese oekaze."Vlerick. "Europa komt vrij laat met zijn richtlijnen. Goed bestuur impliceert dat je de spelregels op voorhand vastlegt. In dit geval is het spel al 3,5 maanden geleden begonnen, want de nieuwe wereldhandelsakkoorden zijn van kracht sinds 1 januari. "Ook inhoudelijk lijken de maatregelen eerder China te willen geruststellen dan de Europese fabrikanten. De alarmdrempels voordat er gereageerd kan worden, zijn soms zeer hoog. Een aantal producten mag dit jaar met 100 % stijgen, bepaalde katoenen stoffen mogen tussen 2005 en 2008 verdrievoudigen in import. In een markt waar de consumptie niet groeit, ontwricht zoiets het normale handelssysteem. Als je de loon- en milieukosten buiten beschouwing laat, blijven er nog steeds aberraties in de prijszetting. Vertaald: China doet op een uitgekiende manier aan dumping om marktaandeel te veroveren en zijn fabrieken draaiende te houden. Er is geen level playing field, wat toch een basis voor gezonde concurrentie is. "Mandelson gaat ervan uit dat hij de sluipende verarming van de Europese consument kan opvangen door goedkopere producten. Intussen laat hij gezond economisch weefsel op een ongeoorloofde manier afsterven, en die activiteiten komen niet meer terug."Vlerick. "Ik ga me niet uitspreken over de klachten, maar het is absoluut tijd om een nieuwe wind te laten waaien. Twee jaar geleden is beslist om Export Vlaanderen te integreren in de Dienst Investeren Vlaanderen, maar daar is het bij gebleven. De instelling moet minder ambtelijk worden, meer de dynamiek van een onderneming uitstralen, en wat mij betreft mogen daar bonussen voor het personeel bijhoren. Ten slotte heeft Export Vlaanderen nood aan een minder betuttelende voogdij. Nu blijft de organisatie relatief ver van het bedrijfsleven."Vlerick. "Ik vind dat een zeer goede ontwikkeling, met één kanttekening: in ons land is er niet eens fiscale consolidatie op Belgisch vlak. Als het Hof van Justitie de redenering van de advocaat-generaal volgt, wat het meestal doet, dan is dat een doorbraak die Europa aantrekkelijker maakt voor buitenlandse groepen. Alleen dreigt België uit de boot te vallen, tenzij we zo snel mogelijk onze wetgeving aanpassen. We leven niet op een eiland, ook de belastingen hier te lande zijn een kostenfactuur die meespeelt in de concurrentie."VOLGENDE WEEK L.H."Europa laat gezond economisch weefsel op een ongeoorloofde manier afsterven, en die activiteiten komen niet meer terug."