'Veel verantwoordelijkheid, weinig bevoegdheid' - Guy Dalcq is directeur van het Gentse Sint-Barbaracollege

"Een groot probleem is de discrepantie tussen de verantwoordelijkheid die een schooldirecteur draagt en de bevoegdheid die hij heeft. De strategische beslissingen worden genomen door de raad van bestuur. Daardoor moet je als directeur soms beslissingen verdedigen die je niet zelf hebt genomen."
...