FISCAAL (AD)VISEREN.
...

FISCAAL (AD)VISEREN.IJzige stilte in de zaal van het Antwerpse Holiday Inn Crown Plaza. Zo'n dertig advocaten, accountants en bankiers namen er deel aan een seminarie van Kluwer Opleidingen. Raadsheer Luc Huybrechts van het Hof van Cassatie een topmagistraat voor fiscale zaken verklaarde er doodleuk : "Fiscalisten weten niet meer hoever ze mogen gaan in hun advies. Om die reden verzet ik me tegen het onderscheid tussen belastingvermijding en belastingontduiking. Voor mij is dat net hetzelfde." Een advocaat van een grote law firm : "Als deze doctrine gemeengoed wordt, mag drie vierden van de aanwezigen hier een bezoekje van onderzoeksrechter Bulthé verwachten." Begrijpelijk dus dat nogal wat adviseurs zoals we Huybrechts nadien hoorden grappen tegen een parketmagistraat na zijn woorden bleekjes werden. Achteraf nuanceerde de rechter : "U moet er niet van wakker liggen. Het zoeken naar de fiscaal meest gunstige oplossing bij de aangifte moet mogelijk blijven, maar het onderscheid tussen ontwijking en ontduiking leidt tot een normvervaging en is zelfs criminogeen."Huybrechts verwijst naar het zogenaamde Brepols-arrest van Cassatie (1961), dat toelaat dat belastingplichtingen de minst belaste weg kiezen. Simulatie, het voorwenden van wat er in werkelijkheid niet is om aan de fiscus te ontsnappen, is daarentegen wettelijk strafbaar. Huybrechts : "Fiscale adviseurs kunnen best de volgende vuistregels hanteren. Er is sprake van simulatie, dus fraude, als in de akte aan de fiscus bepaalde beschreven feiten of toestanden de ware rechtshandeling verbergen en als er sprake is van een juridische constructie, zeg maar handigheid."Fiscale adviseurs grossiers in dergelijke constructies en handigheden passen dus best op hun tellen. "Zij werken als ze te ver gaan mee aan witwassen," aldus de magistraat. "En ook dat is strafbaar." Weer werd het stil in de zaal.NUTTIGE HULP.Bart Coopman, advocaat en auteur van ettelijke fiscale publicaties, onderstreept : "Volgens de wet zijn er twee elementen die een raadgever of vermogensbeheerder medeplichtig maken : zijn advies was een nuttige hulp bij het witwassen van frauduleus dus ook zwart geld én hij wist of had moeten weten dat de oorsprong crimineel was. Dat laatste kan breed worden geïnterpreteerd. Als het geld wordt gestort vanuit een fiscaal paradijs en de oorsprong onbekend is, kan men best erg voorzichtig zijn." Een medewerker van één van the big fouraccountancy-adviseurs : "Weinig collega's beseffen hoe strikt de witwaswet wordt geïnterpreteerd. Indien deze tendens zich doorzet, vliegen er nog ettelijke accountants, advocaten, bankiers en beleggingsmakelaars achter de tralies."